Grupa Alumetal publikuje wstępne wyniki Q1 2023

Grupa Alumetal, drugi największy europejski producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, wypracowała w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Ujemne dynamiki roczne wynikają z rekordowej bazy porównawczej sprzed roku.

Grupa Alumetal zanotowała w I kwartale 2023 roku, zgodnie z opublikowanymi danymi wstępnymi, prawie 786 mln zł przychodów (-6% rdr) i wypracowała 55,6 mln zł wyniku EBITDA (-19% rdr) oraz 38,7 mln zł znormalizowanego zysku netto (-26% rdr).

– Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych rezultatów, które wypracowaliśmy pomimo wzrostu kosztów operacyjnych i spodziewanej normalizacji sytuacji rynkowej. Pamiętajmy, że rok 2022, czyli rok porównawczy, był jak dotychczas rekordowy. Konsekwentnie realizujemy strategię umacniania pozycji wiodącego dostawcy wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych w Europie dzięki nowoczesnym zakładom produkcyjnym, sile finansowej i trwałym przewagom konkurencyjnym – komentuje Agnieszka Drzyżdżyk, Prezes Zarządu Alumetal S.A.

– Optymistycznie wygląda ożywienie w europejskim przemyśle motoryzacyjnym po trzech latach dekoniunktury oraz rosnące zainteresowanie „zielonym” aluminium z recyklingu, które zapewnia wielokrotnie niższy ślad węglowy niż aluminium z elektrolizy. Niestety inne sektory, jak na przykład budowlany czy AGD, aktualnie radzą sobie gorzej – dodaje Prezes Drzyżdżyk.

Grupa Alumetal wypracowała w całym 2022 roku 216,1 mln zł znormalizowanego zysku netto, co przekłada się na 13,82 zł dywidendy na akcję. Stosowną uchwałę podjęło już Walne Zgromadzenie. Biorąc pod uwagę wypłaconą pod koniec grudnia 2022 roku zaliczkę w wysokości 3,30 zł na akcję, do akcjonariuszy Alumetalu trafi jeszcze 10,52 zł dywidendy na akcję. Prawo do tej wypłaty zostanie przyznane posiadaczom akcji 27 kwietnia br., a wypłata nastąpi 27 lipca 2023 roku. Dla porównania, z zysku roku 2021 do akcjonariuszy trafiło w drugiej połowie zeszłego roku 6,80 zł dywidendy na akcję – wypłata z zysku roku 2022 jest więc łącznie ponad dwukrotnie wyższa.

Ostateczne wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Alumetal w I kwartale 2023 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie okresowym, którego publikacja zaplanowana jest na 11 maja 2023 roku.

 

***

ALUMETAL

Producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, zaliczany do grona największych w Europie. Obecne moce produkcyjne zakładów produkcyjnych Grupy Alumetal to 275 tys. ton rocznie. Oprócz stopów wtórnych Grupa Alumetal produkuje stopy pierwotne, stopy wstępne i drut do rozdrabniania ziarna, aluminium do odtleniania stali oraz topniki i sole w ramach działalności T+S Sp. z o.o. Klientami Grupy Alumetal w ponad 80% jest europejski przemysł motoryzacyjny.

Od lipca 2014 r. akcje Alumetal S.A. są notowane na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie. Przed Komisją Europejską trwa procedura udzielania zgody na transakcję przejęcia 100% akcji Alumetalu przez Norsk Hydro.