Grupa Amica podsumowuje pierwsze półrocze 2022 roku

Największy polski producent AGD odczuwa silną presją kosztową i ograniczenia działalności rynków wschodnich, co wraz z efektem wysokiej bazy porównawczej negatywnie wpływa na dynamiki rezultatów finansowych prezentowanych w ujęciu rocznym.

Grupa Amica w pierwszym półroczu 2022 roku zwiększyła przychody o 4,4% rok do roku, do 1,64 mld zł. Jednocześnie jednak, podobnie jak cała branża, największy polski producent AGD istotnie odczuł skokowy wzrost bazy kosztowej, co w naturalny sposób mocno zmniejszyło osiągnięte w minionym kwartale wyniki finansowe.

Każdy kolejny kwartał 2022 roku jest dla nas coraz bardziej wymagający. W pierwszym kwartale ceny surowców, komponentów czy frachtu były już bardzo wysokie, a na nasze koszty wpływają też wyższe wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo od końca lutego potencjał sprzedażowy rynków wschodnich skokowo zmalał, co wynika z agresji rosyjskiej na Ukrainę mówi Michał Rakowski, członek Zarządu Grupy Amica ds. finansowych i zasobów ludzkich.

Konsekwentne podwyżki cen sprzętów AGD na całym rynku podążają za wzrostem bazy kosztowej, ale następuje to tradycyjnie z opóźnieniem. To sprawia, że producenci AGD w naturalny sposób osiągają  niższe marże. Rok 2022 jest w tym aspekcie trudny, a trwający trzeci kwartał nie napawa optymizmem. Jest również jeszcze za wcześnie, aby oszacować finalne skutki wojny na terytorium Ukrainy dla branży i naszej grupy – dodaje CFO Grupy Amica.

Na koniec czerwca 2022 roku wskaźnik długu netto do EBITDA pozostał na bezpiecznym poziomie (1,2x), a Grupa Amica wykazała blisko 89 mln zł środków pieniężnych (+48% wobec stanu na koniec roku 2021).

W minionym półroczu wygenerowaliśmy aż 163 mln zł gotówki z działalności operacyjnej i zmniejszyliśmy poziom finansowania zewnętrznego o 94 mln zł. Prowadziliśmy też inwestycje, na które wydaliśmy 44 mln zł, z tym że coraz mocniej optymalizujemy tempo prowadzenia inwestycji, szczególnie w zakresie zwiększania mocy produkcyjnych. Ogólnie czujemy się przygotowani od strony finansowej na różne scenariusze, jakie mogą zrealizować się w najbliższych miesiącach wskazuje Michał Rakowski.

Grupa Amica kontynuuje swoją działalność społeczną, która po wybuchu wojny za wschodnią granicą w dużym stopniu skoncentrowała się na pomocy uchodźcom, w tym rodzinom swoich ukraińskich pracowników.  W pierwszych miesiącach wojny firma zorganizowała zakwaterowanie dla ponad 50 osób, a także systemowe wsparcie, które umożliwiło im szybką adaptację do nowego otoczenia. Jednocześnie Grupa zrealizowała na dużą skalę darowizny sprzętu AGD, który trafił m.in. do tymczasowego punktu na Międzynarodowych Targach Poznańskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach i Fundacji Barka. Ponadto, we współpracy z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju producent wyposażył w zestawy AGD 70 mieszkań w Mińsku Mazowieckim, w sumie przekazując 280 sprzętów. Blisko 200 kolejnych sprzętów trafiło do m. st. Warszawy, które zorganizowało miejsca pobytu dla uchodźców. W tym samym czasie, dzięki zaangażowaniu swoich pracowników, Grupa Amica wysłała do magazynu pod Lwowem środki opatrunkowe i produkty pierwszej potrzeby dla kobiet i dzieci.

 

***

O Grupie Kapitałowej Amica

Grupa Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najbardziej uznanych polskich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swojej ofercie posiada pełną gamę urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznością, jakością, wyglądem i innowacyjnością.

Około 75% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów uzyskuje dzięki aktywności na rynkach zagranicznych – w strukturze sprzedaży za rok 2021 Polska odpowiadała za 27% przychodów, Europa Zachodnia za 42%, rynki wschodnie za 17%, Skandynawia za 8%, a region południowy za 7% łącznej sprzedaży. W 2021 roku Grupa osiągnęła ponad 3,4 mld zł przychodów, 216 mln zł wyniku EBITDA i 111 mln zł zysku netto, wypłacając akcjonariuszom z zysku roku 2020 dywidendę w wysokości 6 zł na akcję.

Amica jest laureatem wielu prestiżowych nagród, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, m.in. Red Dot Design Award: Best of the Best. Wśród portfolio marek Grupy Amica znajdują się także zagraniczne marki Gram, Hansa, CDA oraz Fagor.