Grupa Amica podsumowuje pierwszy kwartał 2023 roku

Największy polski producent AGD mierzy się z dekoniunkturą rynkową w Europie i negatywnymi uwarunkowaniami makroekonomicznymi, ale dzięki podjętym inicjatywom optymalizacyjnym istotnie zwiększył zyskowność na poziomie operacyjnym.

Grupa Amica w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 15% rdr, do 717 mln zł, przy czym sprzedaż produktów i towarów okazała się stabilna na rynkach południowych, spadła o 10% rdr w Skandynawii i na rynkach wschodnich, zniżyła się o 14% rdr w Europie Zachodniej, a spadek popytu najmocniej był odczuwalny w Polsce (-25% rdr). Mimo to skonsolidowana marża EBITDA wzrosła o 1,1 pkt proc., dzięki czemu wynik EBITDA zwiększył się o 13% rdr, do ponad 31 mln zł. Grupa Amica wypracowała również ponad 18 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza wzrost o 74% rdr (marża operacyjna zwiększyła się o 1,4 pkt proc.).

Mierzymy się z inflacją i niesprzyjającą koniunkturą gospodarczą na wszystkich rynkach, jednocześnie jednak pozytywnie oceniamy efekty działań dostosowawczych oraz optymalizacyjnych, efekty wdrożonych projektów oszczędnościowych, dzięki którym potrafiliśmy zwiększyć rentowność sprzedaży sprzętu grzejnego i towarów  pomimo negatywnych czynników makroekonomicznychpodkreśla Michał Rakowski, członek Zarządu Grupy Amica ds. finansowych i zasobów ludzkich.

Grupa Amica prezentuje stabilną sytuację finansową, a jej bilans na koniec marca br. wykazał ponad 131 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, co oznacza więcej niż podwojenie dostępnych zasobów gotówkowych w ujęciu rok do roku.

Podczas trwającej w dniach 26-28 maja br. 27. edycji konferencji WallStreet Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Grupa Amica głosami inwestorów została uhonorowana tytułem Herosa Rynku Kapitałowego ESG. Warto przypomnieć, że pod koniec 2022 roku Grupa Amica zaprezentowała Strategię Zrównoważonego Rozwoju „Action for Climate”, która wyznacza cele społeczne i zarządcze w perspektywie roku 2025 i 2030, a także środowiskowe do 2040 i 2050 roku. Główną ambicją Grupy Amica w działaniach na rzecz klimatu jest redukcja śladu węglowego. Do 2040 roku firma chce osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresach, na które ma bezpośrednio wpływ i które kontroluje w procesach produkcyjnych. W obszarze społecznym Grupa deklaruje rozwój talentów w swoich zespołach, wsparcie satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz eliminację Gender Pay Gap do 2030 roku. W filarze zarządczym firma stawia na odpowiedzialne partnerstwo i planuje wdrożenie kryteriów ESG w codziennym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Prezentacja dokumentu odbyła się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przy okazji jubileuszu 25-lecia statusu spółki giełdowej.

 

***

O Grupie Kapitałowej Amica

Grupa Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najbardziej uznanych polskich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swojej ofercie posiada pełną gamę urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznością, jakością, wyglądem i innowacyjnością.

Ponad 70% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów uzyskuje dzięki aktywności na rynkach zagranicznych – w strukturze sprzedaży za rok 2022 Polska odpowiadała za 28% przychodów, Europa Zachodnia za 42%, rynki wschodnie za 15%, Skandynawia za 9%, a region południowy za 5% łącznej sprzedaży. W 2022 roku Grupa osiągnęła ponad 3,4 mld zł przychodów.

Amica jest laureatem wielu prestiżowych nagród, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, m.in. Red Dot Design Award: Best of the Best. Wśród portfolio marek Grupy Amica znajdują się także zagraniczne marki Gram, Hansa, CDA oraz Fagor.