Grupa Amica podsumowuje rok 2023, finalizuje nową długoterminową strategię rozwoju

 

Największy polski producent AGD, tak jak cała branża, odczuł w minionym roku osłabienie popytu konsumpcyjnego w Europie. Jednocześnie jednak Grupa Amica podjęła działania dostosowawcze i inwestuje w efektywność, dzięki czemu pomimo niższej sprzedaży wypracowała lepsze wyniki finansowe niż przed rokiem. Publikacja długoterminowej strategii rozwoju na lata 2024+ planowana jest na przełom maja i czerwca br.

Grupa Amica w okresie 2023 roku uzyskała ponad 2,8 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o prawie 17% w porównaniu do roku 2022. Niższy popyt został odnotowany we wszystkich głównych kategoriach asortymentowych oraz na wszystkich głównych rynkach geograficznych. Sprzedaż produktów i towarów w Polsce oraz w Skandynawii zmniejszyła się o 13%, w Europie Zachodniej o 15%, na rynkach południowych o 18%, a na rynkach wschodnich o 31% rdr.

Cała branża AGD w Europie mierzyła się w roku 2023 z dekoniunkturą i utrzymującymi się wysokimi kosztami surowców, komponentów oraz rosnącymi wynagrodzeniami pracowników. Amica potrafi jednak szybko podejmować właściwe działania dostosowawcze i optymalizacyjne, odpowiadając na potrzeby klientów oraz budując wartość dla akcjonariuszy. W rezultacie osiągnęliśmy poprawę wyników w porównaniu z poprzednim rokiem oraz konsekwentnie realizujemy również strategię ESG. Rok 2023 to dobra baza do realizacji długoterminowych celów, jakie wyznaczamy w nowej strategii, której upublicznienia spodziewam się jeszcze w bieżącym półroczumówi Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Amica S.A.

W roku 2023 marża EBITDA Grupy Amica wzrosła o 2,3 pkt proc., dzięki czemu wynik EBITDA wzrósł o 58% rdr, do ponad 137 mln zł. Spółka wypracowała również blisko 5-krotnie wyższy skonsolidowany zysk operacyjny (83,3 mln zł), a prawie 8-krotnie wyższy – zysk brutto (23 mln zł). Grupa Amica, pomimo środowiska wysokich stóp procentowych, zwiększyła wynik netto o 5,7 mln zł, redukując stratę na tym poziomie do 4 mln zł. Amica wygenerowała również blisko 116 mln zł pozytywnych przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, a na koniec grudnia stan środków pieniężnych przekraczał 152 mln zł.

Ważny wskaźnik długu netto do EBITDA utrzymaliśmy na niskim poziomie, tzn. poniżej 0,7, co jest spójne z bezpiecznymi zakresami pozostałych parametrów bilansowych i płynnościowych, a jednocześnie pokazuje przestrzeń do finansowania rozwoju nie tylko w oparciu o środki własne, ale również w oparciu o finansowanie zewnętrzne. Zwiększyliśmy także wskaźniki rentowności sprzedaży, a parametr RONA, czyli rentowność aktywów netto, wszedł do strefy dwucyfrowej komentuje Michał Rakowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Amica ds. finansów i HR.

Grupa Amica, jako pierwsza spośród polskich spółek giełdowych, ogłosiła długoterminową strategię rozwoju w maju 2014 roku. Strategia HIT2023 obowiązywała formalnie do końca zeszłego roku. Obecnie trwają prace nad strategią obejmującą swoim zakresem kolejne dziesięciolecie, której publikacji można oczekiwać na przełomie maja i czerwca br. Z kolei w grudniu 2022 roku Grupa Amica zaprezentowała Strategię Zrównoważonego Rozwoju „Action for Climate”, która wyznacza cele społeczne i zarządcze w perspektywie roku 2025 i 2030, a także środowiskowe do 2040 i 2050 roku. Jakość i aktywność Grupy Amica w obszarze ESG została doceniona w minionym roku m.in. przez inwestorów, których głosami Amica została uhonorowana tytułem Herosa Rynku Kapitałowego ESG Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dodatkowo firma otrzymała nagrodę Symbolu ESG 2023, przeznaczoną dla instytucji, które mogą służyć za wzór dla innych. Grupa Amica zdobyła również prestiżowy Srebrny Listek CSR przyznawany przez Tygodnik Polityka we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmą Deloitte. W zestawieniu Listków CSR Polityki, Grupa Amica uznana została za jednego z polskich liderów CSR dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii, gospodarkę obiegu zamkniętego oraz edukację pracowników. Grupa Amica znalazła się też w gronie laureatów konkursu Pracodawca „Rzeczpospolitej”. Redakcja nagrodziła firmę za wdrożenie rozwiązań związanych z ESG, doceniając zaangażowanie pracowników w procesy zrównoważonego rozwoju oraz transparentne zasady komunikacji i zarządzania.

Grupa Amica od lat zaangażowana jest w życie lokalnych społeczności. Jednym z przykładów tego działania jest fakt, że jest fundatorem Akademii Siatkówki Amica, drugiej co do wielkości w Polsce tego typu akademii. Projekt, który zakłada trzyletni cykl szkolenia realizowanego przez uczniów ze szkół podstawowych z regionu Wielkopolski, ma na celu rozwijanie talentów sportowych, promocję sportu i zdrowego trybu życia. Dodatkowo, w ramach partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju, firma dołączyła do akcji „Wspólnie POZmieniajmy” pod patronatem Urzędu Miasta Poznania. Akcja ta promuje partnerstwo firm w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ze szczególnym naciskiem na Cel 17 – Wzmocnienie środków realizacji celów i wdrożenie globalnego partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju. To tylko część szeroko zakrojonych inicjatyw społecznych, w ramach których Grupa Amica corocznie przekazuje ponad 3 mln zł na cele społeczne.

 

***

Grupa Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najbardziej uznanych polskich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swojej ofercie posiada pełną gamę urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznością, jakością, wyglądem i innowacyjnością.

Ponad 70% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów uzyskuje dzięki aktywności na rynkach zagranicznych – w strukturze sprzedaży za rok 2022 Polska odpowiadała za 28% przychodów, Europa Zachodnia za 42%, rynki wschodnie za 15%, Skandynawia za 9%, a region południowy za 5% łącznej sprzedaży.

Amica jest laureatem wielu prestiżowych nagród, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, m.in. Red Dot Design Award: Best of the Best. Wśród portfolio marek Grupy Amica znajdują się także zagraniczne marki Gram, Hansa, CDA oraz Fagor.