Grupa Amica szacuje wyniki roku 2021

Największy polski producent AGD mierzył się w roku 2021 z przybierającą na sile presją kosztową, która wraz z efektem wysokiej bazy porównawczej pogorszyła dynamiki rezultatów finansowych w ujęciu rok do roku pomimo dwucyfrowego tempa wzrostu przychodów.

W roku 2021 Grupa Amica – bazując na opublikowanych wstępnych, szacunkowych danych finansowych – zwiększyła przychody o 12% rdr, przekraczając poziom 3,4 mld zł. Coraz trudniejsze kosztowo dla branży kolejne kwartały minionego roku sprawiły, że zyski nie powtórzyły wyników wysokiej bazy porównawczej roku 2020. Grupa Amica wypracowała jednakże w roku 2021 solidne wyniki finansowe w postaci blisko 150 mln zł rezultatu operacyjnego, a także 145 mln zł zysku brutto (nieco powyżej rezultatu z przedpandemicznego roku 2019).

Tak jak wyszliśmy wzmocnieni z nieprzewidywalnego roku 2020, tak również jesteśmy zadowoleni z naszej siły operacyjnej i finansowej po roku 2021. Zgodnie z oczekiwaniami, w kolejnych kwartałach minionego roku w coraz pełniejszym wymiarze odczuwaliśmy presję kosztową przy przesuniętych w czasie efektach działań kompensujących wzrost cen surowców – przede wszystkim stali, transportu – szczególnie frachtu morskiego, jak również komponentów wskazuje Michał Rakowski, członek Zarządu Grupy Amica ds. finansowych i zasobów ludzkich.

Urządzenia pod naszymi markami Amica, CDA, Fagor, Gram i Hansa w innowacyjny sposób zwiększają użyteczność dla konsumentów, cechują się wysoką jakością i pożądanym wzornictwem, a jednocześnie są atrakcyjnie wycenione. Jesteśmy przekonani, że dzięki przewagom konkurencyjnym będą zwiększać udziały rynkowe, szczególnie w Polsce, Europie Zachodniej i Skandynawii, które to regiony odpowiadają za znakomitą większość naszej sprzedaży. Oczywiście, wieloaspektowo analizujemy sytuację rynkową, niemniej dzięki silnym finansom i wiarygodności handlowej jesteśmy przygotowani na różne scenariusze – dodaje Michał Rakowski.

W okresie 2021 roku Amica wypłaciła 6 zł dywidendy na akcję (ponad 45 mln zł, dwa razy więcej niż rok wcześniej), odbudowywała zapasy i wznowiła inwestycje rozwojowe – m.in. w moce wytwórcze, automatyzację, cyfryzację i IT.  Grupa kontynuuje proces transformacji cyfrowej Amica 4.0, rozpisany na lata 2020 – 2025. Projekt ten zakłada wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, wspierających utrzymanie klienta w centrum uwagi, optymalizację łańcucha dostaw oraz automatyzację procesów wewnętrznych i produkcyjnych. Pierwsze projekty pilotażowe, które wprowadzają już docelowe rozwiązanie, ale w mniejszym zakresie – zarówno asortymentowo, jak i geograficznie, czy funkcjonalnie – zostały już rozpoczęte.

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Amica za rok 2021 planowana jest na 31 marca br.

 

 

***

O Grupie Kapitałowej Amica

Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najbardziej uznanych polskich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swojej ofercie posiada pełną gamę urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznością, jakością, wyglądem i innowacyjnością.

Około 75% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów Grupa uzyskuje dzięki aktywności na około 70 rynkach zagranicznych.

Amica jest laureatem wielu prestiżowych nagród, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, m.in. Red Dot Design Award: Best of the Best. Wśród portfolio marek Grupy Amica znajdują się także zagraniczne marki Gram, Hansa, CDA oraz Fagor.