Grupa Compremum podsumowuje pierwszą połowę 2023 roku

Wzrost przychodów do 146,1 mln zł (+37% rdr), zwiększenie zysku operacyjnego do 39,2 mln zł (+87% rdr) i podwojenie zysku netto (27,5 mln zł, +98% rdr) to najistotniejsze osiągniecia finansowe giełdowej Grupy Compremum w pierwszym półroczu 2023. Był to kolejny okres dominacji segmentu budownictwa infrastrukturalnego w strukturze przychodów. Długoterminowo spółka będzie również mocno stawiać na rozwój w segmencie OZE.

Kluczową rolę dla bardzo dobrych wyników finansowych wciąż stanowi kontrakt konsorcjalny dotyczący budowy infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A. Należące do Grupy Compremum spółki SPC-2 i Agnes wykonują w tym projekcie prace w zakresie części pasywnej systemu komunikacji dla polskich kolei. Mimo wielu utrudnień i przeszkód, Compremum dokłada wszelkich starań, aby utrzymać stabilny poziom realizacji projektu GSM-R, co w konsekwencji przekłada się na dobre skonsolidowane wyniki sprzedażowe. Grupa wykazuje wysokie zaawansowanie rzeczowe prac powierzonych na kontrakcie – na koniec czerwca zrealizowała przeszło 80% powierzonego zakresu prac.

Pierwsze półrocze 2023 to również okres intensywnych prac w ramach rozpoczętego pod koniec 2022 roku kontraktu na budowę rurociągów solanki. Umowa z Inowrocławskimi Kopalniami Soli „Solino” S.A. z Grupy Kapitałowej Orlen obejmuje realizację dwóch zadań: I – budowa rurociągu solanki z komory zasuw w Broniewicach do KS i PMRiP Góra; II – budowa rurociągu solanki z KS „Mogilno” do komory zasuw w Broniewicach. Całość kontraktu opiewa na kwotę blisko 155 mln złotych netto, zaś jego zakończenie przewidziane jest w pierwszym półroczu 2024. Władze Compremum wskazują, że wzmocnienie kompetencji i zdobyte referencje będą dużym atutem do pozyskania kolejnych kontraktów w segmencie budownictwa specjalistycznego.

Wykonywany od 2018 roku kontrakt światłowodowy na kolei oraz pozyskana w ubiegłorocznym przetargu realizacja rurociągu solanki dla IKS Solino dużo mówią o strategii Grupy Compremum. Chcemy rozwijać się obszarze wysokospecjalistycznych prac budowlanych dla różnych gałęzi przemysłu. Nie ukrywamy, że w związku z rozwojem segmentu OZE interesują nas również prace budowlane w sektorze energetycznym mówi Łukasz Fojt, Wiceprezes Zarządu Compremum S.A.

Istotnym wydarzeniem korporacyjnym pierwszego półrocza 2023, mającym wpływ na wyniki finansowe w Grupie Compremum, była sprzedaż fabryki stolarki otworowej w podpoznańskich Słonawach. Pomimo zachowania stabilnego poziomu zamówień i utrzymania tendencji wzrostowej w eksporcie produktów na rynek amerykański segment ten, jako jedyny, odnotował w 2022 roku stratę na poziomie wyniku brutto na sprzedaży.

Stolarka otworowa stawała się coraz mniej zbieżna z nowym profilem Grupy Compremum. Był to też biznes mocno kapitałochłonny. Prowadzone z inwestorem branżowym rozmowy zakończyliśmy w kwietniu sprzedażą fabryki za blisko 76 mln zł. W wyniku transakcji Grupa Compremum zmniejszyła poziom zadłużenia odsetkowego, co w konsekwencji wpłynie na obniżenie kosztów finansowych w kolejnych kwartałach oraz zwiększyła zdolność do finansowania bardziej atrakcyjnych obszarów działalności.  Poprawiły się też nasze wskaźniki finansowe wyjaśnia Agnieszka Grzmil, Wiceprezes Zarządu Compremum S.A.

Sprzedaż biznesu stolarkowego poskutkowała wyłączeniem aktywów tego segmentu z bilansu, spłatą 62 mln zł zobowiązań, natomiast w związku m.in. z wyższą sprzedażą nastąpił wzrost aktywów obrotowych, co finalnie sprawiło, iż całkowita wartość aktywów na koniec czerwca względem końca zeszłego roku pozostała na podobnym poziomie. Co ważne, zobowiązania finansowe spadły o 41 mln zł.

Po wyjściu z segmentu stolarki otworowej, poprzez spółki zależne Grupa Compremum zwiększa aktywność na rynku OZE. Zacieśnienie relacji partnerskich z zagranicznymi podmiotami technologicznymi umożliwia Compremum wprowadzenie na polski rynek systemów magazynowania energii elektrycznej (kooperacja z singapurskim Durapower Ltd.) i cieplnej (umowa z Sunamp Ltd. ze Szkocji).

Wierzymy w OZE i chcemy być częścią zielonej rewolucji nie tylko w Polsce. Rozpoczęliśmy aktywność handlową w ramach technologii opracowanych przez naszych partnerów z Singapuru i Szkocji. Nawiązujemy relacje z dystrybutorami, osiągając pierwsze, wciąż jeszcze nieznaczne przychody w skali Grupy. podkreśla prezes Fojt.

W pierwszej połowie roku prowadzono budowę pierwszego własnego źródła wytwórczego w ramach segmentu OZE – farmy fotowoltaicznej w Ptaszkowicach. Na chwilę obecną, część inwestycyjna została zakończona a elektrownia PV o mocy 4,75 MW czeka na włączenie do sieci przez operatora. Grupa Compremum podtrzymuje zainteresowanie projektami farm fotowoltaicznych i wiatrowych na różnym etapie ich przygotowania. Rozpoczęto też prace nad rozwojem systemu zarzadzania, pozwalającym optymalizować proces produkcji energii elektrycznej w odniesieniu do profilu jej zużycia w danej lokalizacji, dzięki czemu będzie możliwe oferowanie usług poprawy efektywności energetycznej podmiotów przemysłowych, jak i przedsięwzięć OZE. 

 

***

GRUPA COMPREMUM

Compremum S.A. to polska firma z siedzibą w Poznaniu o blisko 40-letniej historii. Po zmianach właścicielskich w 2020 roku powstała wzmocniona Grupa, która obecnie prowadzi działalność operacyjną w trzech segmentach:

  • budownictwo specjalistyczne (flagowe kontrakty – konsorcjalny: budowa sieci światłowodowej dla PKP PLK; budowa rurociągów solanki dla IKS „Solino” z Grupy Orlen),
  • odnawialne źródła energii (OZE) – dewelopowanie projektów OZE, produkcja ogniw litowo-jonowych, produkcja systemów magazynowania i zarządzania energią (partnerstwo z Durapower i Elmodis), a także rozwój technologii i sprzedaż systemów magazynowania ciepła (partnerstwo z Sunamp),
  • przemysł kolejowy – modernizacja wagonów kolejowych oraz budowa platform do transportu kolejowego i intermodalnego.

Od 2008 roku spółka jest notowana na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy Compremum można znaleźć pod adresem www.compremum.pl.