Grupa Compremum podsumowuje trzy kwartały 2023 roku

Wzrost przychodów do 244,5 mln zł, zwiększenie zysku operacyjnego do 50,1 mln zł i zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 34,9 mln zł to  wynik działalności giełdowej Grupy Compremum po trzech kwartałach 2023 roku. W strukturze przychodów dominował segment budownictwa infrastrukturalnego, którego jakość podkreśliła nagroda Państwowej Inspekcji Pracy „Buduj Bezpiecznie”. Długoterminowo spółka będzie również mocno stawiać na rozwój w segmencie OZE.

Kluczowy wpływ na  wyniki finansowe miały:  (1) na poziomie wyników skonsolidowanych – kontynuowana realizacja kontraktu konsorcjalnego na budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A. i zdarzenie jednorazowe, jakim było rozliczenie dokonanej w kwietniu 2023 roku sprzedaży spółki zależnej Fabryka SLONAWY oraz (2) na poziomie wyników jednostkowych: kontrakt na budowę instalacji solanki w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino” z Grupy Orlen.

Grupa wzmacnia kompetencje i zaplecze, pozwalające na realizację budowlanych kontraktów infrastrukturalnych. Compremum jako generalny wykonawca budowy infrastruktury rurociągowej solanki została wyróżniona nagrodą Państwowej Inspekcji Pracy „Buduj Bezpiecznie”, a zdobyte referencje w segmencie budownictwa specjalistycznego będą istotnym atutem do pozyskania kolejnych kontraktów w tym obszarze działalności.

Wykonywany od 2018 roku kontrakt światłowodowy na kolei oraz pozyskana w zeszłorocznym przetargu realizacja rurociągu solanki dla IKS „Solino” potwierdzają strategię Grupy Compremum w zakresie rozwijania segmentu wysokospecjalistycznych prac budowlanych dla różnych gałęzi przemysłu. Jednocześnie, w związku z rozwojem segmentu OZE, interesują nas również prace budowlane w sektorze energetycznym mówi Łukasz Fojt, Wiceprezes Zarządu Compremum S.A.

Istotnym wydarzeniem korporacyjnym bieżącego roku, mającym wpływ na wyniki finansowe w Grupie Compremum, była sprzedaż fabryki stolarki otworowej w podpoznańskich Słonawach.

Stolarka otworowa coraz mniej pasowała do nowego profilu Grupy Compremum. Dzięki transakcji sprzedaży za blisko 76 mln zł aktywów na rzecz inwestora branżowego zmniejszyliśmy zadłużenie odsetkowe Grupy oraz zwiększyliśmy zdolność do finansowania bardziej rentownych obszarów działalności.podkreśla Agnieszka Grzmil, Wiceprezes Zarządu Compremum S.A.

Po wyjściu z segmentu stolarki otworowej, Grupa Compremum poprzez spółki zwiększa aktywność na rynku OZE. Poprzez budowanie relacji partnerskich z zagranicznymi podmiotami technologicznymi Compremum stara się wprowadzać na polski rynek systemy magazynowania energii elektrycznej (kooperacja z singapurskim Durapower Ltd.) i cieplnej (umowa z Sunamp Ltd. ze Szkocji, marka Thermino).

Chcemy aktywnie wesprzeć politykę unijną na rzecz poprawy klimatu. Rozpoczęliśmy aktywność handlową w ramach technologii opracowanych przez naszych partnerów z Singapuru i Szkocji. Rynek energetyczny oparty o odnawialne źródła energii okazał się być bardziej kapitałochłonny i trudniejszy niż się spodziewaliśmy, jednak z czasem jego znaczenie dla przychodów Grupy powinno rosnąć wskazuje Prezes Fojt.

 

***

GRUPA COMPREMUM

Compremum S.A. to polska firma z siedzibą w Poznaniu o blisko 40-letniej historii. Po zmianach właścicielskich w 2020 roku powstała wzmocniona Grupa, która obecnie prowadzi działalność operacyjną w trzech segmentach:

  • budownictwo specjalistyczne (flagowe kontrakty – konsorcjalny: budowa sieci światłowodowej dla PKP PLK; budowa rurociągów solanki dla IKS „Solino” z Grupy Orlen),
  • odnawialne źródła energii (OZE) – dewelopowanie projektów OZE, produkcja ogniw litowo-jonowych, produkcja systemów magazynowania i zarządzania energią a także rozwój technologii i sprzedaż systemów magazynowania ciepła,
  • przemysł kolejowy – modernizacja wagonów kolejowych oraz budowa platform do transportu kolejowego i intermodalnego.

Od 2008 roku spółka jest notowana na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy Compremum można znaleźć pod adresem www.compremum.pl.