Grupa Compremum w I kw. 2024 r. wypracowała 2,2 mln zł zysku netto i kontynuowała zmniejszanie zadłużenia finansowego

 

Po wzroście przychodów o 64% i zysku netto o 167% w całym 2023 roku, Grupa Compremum w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku wypracowała 2,2 mln zysku netto przy zmniejszeniu skonsolidowanej sprzedaży o ponad 42%. Niższe obroty Grupy wynikały z wyłączenia z konsolidacji Fabryki Slonawy, którą Grupa sprzedała w kwietniu 2023 roku, oraz ze zmniejszenia bieżących przerobów na realizowanych kontraktach budowlanych.

Grupa Compremum zanotowała w I kw. 2024 roku 42,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli ponad 42% mniej niż w analogicznym okresie roku 2023. Spadek obrotów był konsekwencją sprzedaży Fabryki Slonawy, która w I kwartale 2023 r. odpowiadała za ok. 8% skonsolidowanej sprzedaży Grupy oraz zmniejszenia bieżących przerobów na realizowanych kontraktach budowlanych. Na projekcie GSMR – w oczekiwaniu na aneks kontraktu, a na projekcie Solino – w wyniku wejścia w końcową fazę realizacji.

Grupa zanotowała stosunkowo niewielki spadek marży netto (5,1% w porównaniu do 7,7% w I kwartale 2023 r.), wypracowując łącznie 2,2 mln zł zysku netto, o 3,5 mln zł mniej niż w I kwartale 2023, pomimo redukcji kosztów stałych Grupy. Spadek zysku to w głównej mierze efekt zmniejszenia skali obrotów Grupy oraz niewielkiego spadku marży na sprzedaży (z ok. 14% w I kwartale 2023 do ok. 10%w 2024). 

Stopniowe zmniejszenie średnich przerobów miesięcznych w segmencie budowalnym było też przyczyną ujemnych przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, w ślad za spłatą malejących bieżących zobowiązań handlowych na realizowanych projektach, co jest naturalnym procesem dla tej fazy realizacji robót. Z kolei niewielkie ujemne przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej wynikały z wydatków na przygotowanie do relokacji biura Grupy.

Zgodnie z zapowiedziami, w pierwszym kwartale br. Grupa Compremum kontynuowała proces zmniejszania zadłużenia odsetkowego po radykalnym zmniejszeniu zadłużenia finansowego netto w zeszłym roku. Na koniec marca bieżącego roku zobowiązania odsetkowe Grupy spadły wobec stanu z końca grudnia o 12%, do 90,2 mln zł. Wartość skonsolidowanych aktywów netto wzrosła natomiast do 257,6 mln zł.

Po wyjściu z segmentu stolarki otworowej w 2023 roku, Grupa Compremum skupia się na dalszym rozwoju segmentu budowlanego, kontynuuje aktywność na rynku OZE oraz rozpoczęła proces restrukturyzacji segmentu kolejowego, w związku z odstąpieniem w lipcu 2023 r. przez konsorcjum Compremum i Transtrain od realizacji umów z PKP Intercity na modernizację 14 wagonów (rozpoczęta w maju br. mediacja przed Sądem Polubownym Prokuratorii Generalnej RP, RB nr 9/2024).

 

***

GRUPA COMPREMUM

Compremum S.A. to polska firma z siedzibą w Poznaniu o blisko 40-letniej historii. Po zmianach właścicielskich w 2020 roku i zmianie nazwy powstała wzmocniona grupa kapitałowa, która obecnie prowadzi działalność operacyjną w trzech segmentach:

  • Budownictwo,
  • Energetyka i odnawialne źródła energii (OZE),
  • Kolejowy

Od 2008 roku spółka jest notowana na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy Compremum można znaleźć pod adresem www.compremum.pl.