Grupa K2 rozpoczyna kolejny skup akcji

Zarząd technologiczno-marketingowej Grupy K2 podjął uchwałę o rozpoczęciu 4 października br. programu skupu akcji własnych, którego potencjalna wartość przekracza 11,5 mln zł.

Uważamy, iż akcje K2 Holding są niedowartościowane na GPW, dlatego też buy-back jest korzystny dla akcjonariuszy. Obecnie nasza kapitalizacja to niecałe 50 mln zł, podczas gdy generujemy solidne wyniki, płacimy dywidendę i mamy olbrzymi potencjał wzrostu. Nasz zdywersyfikowany biznes w 2/3 oparty jest na technologiach, które odpowiadają na światowe trendy oraz zbadane potrzeby lokalnych firm, jak chociażby w obszarze e-commerce czy cloud – wskazuje Paweł Wujec, prezes K2 Holding.

Zgodnie z opublikowanym raportem giełdowym (RB 31/2021), skup akcji własnych może trwać do końca czerwca 2024 roku, przy czym jego tempo ogranicza wskaźnik 25% średnich dziennych obrotów w minionym miesiącu (sierpień 2021; możliwy skup do 704 akcji dziennie). Akcje będą nabywane podczas sesji giełdowych w cenie nie niższej niż 1,00 zł i nie wyższej niż 25,00 zł za sztukę (kurs na zamknięciu sesji 31.08.2021 to 20,40 zł). K2 Holding S.A. nabyła już 167,4 tys. akcji własnych, stanowiących 7,2% kapitału, a nowy program skupu akcji własnych zakłada możliwość posiadania przez spółkę do 20% akcji własnych.

Grupa K2 zanotowała szacunkowo w pierwszym półroczu 2021 roku wzrost przychodów ze sprzedaży usług o 13% rdr, do 61,1 mln zł, co pozwoliło wypracować jej 6,5 mln zł wyniku EBITDA i 3,1 mln zł zysku operacyjnego (RB 29/2021).  

Pod koniec czerwca br. akcjonariuszom K2 Holding została wypłacona dywidenda z zysku roku 2020 w wysokości 1,05 zł na akcję (stopa dywidendy ponad 4%). Z kolei ogłoszona w połowie grudnia zeszłego roku strategia Grupy K2 do roku 2023 zakłada najszybszy wzrost w segmencie software (rozwój oprogramowania), ale wskazuje również na oczekiwane wysokie tempo wzrostu przychodów operacyjnych pozostałych segmentów (marketing oraz cloud).

 

***

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego, oparte o zaawansowaną analitykę, tworzenie rozwiązań software i chmurę, zatrudniając ponad 350 ekspertów i obsługując ponad 200 klientów. Działalność Grupy K2 jest zdywersyfikowana i opiera się na trzech uzupełniających się segmentach biznesowych.

Segment software – Fabrity – zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie tworzenia oprogramowania dla biznesu, doradztwa i realizacji projektów informatycznych. Koncentruje się wokół tworzenia rozwiązań wpierających zarządzanie procesami biznesowymi oraz zawartością i obiegiem dokumentów, budowy korporacyjnych aplikacji mobilnych oraz rozwiązań Business Intelligence. W portfelu klientów znajdują się znane duże marki z branży finansowej, przemysłu, sektora farmaceutycznego, telekomunikacyjnego i publicznego. Fabrity przejęła z początkiem sierpnia 2020 roku K2 Digital Products – zorganizowaną część Agencji K2. K2 Digital Products specjalizuje się w projektowaniu produktów cyfrowych. Do klientów segmentu należą m.in. PKO Bank Polski , Pekao TFI, Centrum Nauki Kopernik, unijna agencja FRONTEX.

Segment marketingowy

Obejmuje jedną z najbardziej znanych agencji interaktywnych w Polsce – agencję K2 Create, która  oferuje projektowanie i prowadzenie kampanii zintegrowanych we wszystkich mediach. Zajmuje się kompleksowym opracowywaniem i wdrażaniem strategii komunikacji marek. Do klientów segmentu agencyjnego należą m.in. Carrefour, Warta, Netflix, CD Projekt, Samsung, UPC i Brown Forman.

W jego skład wchodzi również K2 Precise, spółka specjalizująca się w kampaniach digitalowych. Świadczy usługi wsparcia e-commerce oraz szereg usług specjalistycznych – od social, programmatic, performance, SEO/SEM, business intelligence po analitykę. Rozwija usługi planowania TV, które koncentrują się na precyzyjnym dotarciu w synergii z kampaniami cyfrowymi. Najbardziej znani klienci K2 Precise to, Nutropharma, Provident, Grupa Pracuj.pl, Orbico Beauty czy Glosel (TaniaKsiazka.pl).

Do segmentu marketingowego zalicza się również PerfectBot (K2Bots.AI), startup oferujący inteligentne boty, oparte o sztuczną inteligencję i interfejsy konwersacyjne.

Segment cloud – Oktawave – dostarcza usługi przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej (IaaS) oraz usługi planowania, wdrażania i utrzymania środowisk chmurowych. To pierwsza i największa polska platforma publicznej chmury obliczeniowej. Firma tworzy otwartą technologię chmurową oraz wspiera firmy w transformacji cyfrowej, realizacji strategii multicloud, migracji i zarządzaniu chmurą obliczeniową. Udostępnia własną certyfikowaną infrastrukturę chmurową, która otrzymała status VMware Cloud Verified. Pomaga także skorzystać z rozwiązań dostawców globalnych, takich jak AWS, Azure, Google Cloud. Oferuje zaawansowane rozwiązania w technologii Kubernetes, realizowane na kazdej platformie chmurowej. Operuje z trzech centrów danych zlokalizowanych w Polsce. Do największych klientów segmentu infrastrukturalnego należą TUI Poland, Grupa Pracuj i Edipresse.

Historia K2 sięga roku 1997, a od roku 2008 akcje spółki są notowane na rynku głównym GPW. Walory K2 Holding S.A. zostały włączone pod koniec 2020 roku w skład indeksów WIG-INFO (firmy informatyczne) i WIG-TECH (nowe technologie). Więcej informacji na temat Grupy K2 można znaleźć pod adresem www.k2.pl.