Grupa K2 szacuje rezultaty pierwszej połowy 2021 roku

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 opublikowała wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za okres styczeń-czerwiec 2021 roku. Dzięki dywersyfikacji biznesowej utrzymane zostało dwucyfrowe tempo wzrostu skali biznesu, natomiast zdarzenia o charakterze jednorazowym zaburzają porównywalność wyników w ujęciu rok do roku.

        Wybrane dane finansowe:

                                                                   *Wstępne szacunki, zgodnie z RB 29/2021

 

Zgodnie z opublikowanym raportem giełdowym, Grupa K2 zanotowała szacunkowo w pierwszym półroczu 2021 roku wzrost przychodów ze sprzedaży usług o 13% rdr, do 61,1 mln zł, co pozwoliło wypracować jej 6,5 mln zł wyniku EBITDA i 3,1 mln zł zysku operacyjnego.

Wstępne dane wskazują, iż wszystkie segmenty działalności Grupy K2 zwiększyły przychody w pierwszym półroczu 2021. Szczególnie zadowoleni jesteśmy z rezultatów największego z nich, czyli segmentu oprogramowania (Fabrity), zarówno co do tempa wzrostu, jak również generowanych zysków. Z kolei w segmencie marketingowym mieliśmy do czynienia z ponadprzeciętną aktywnością klientów przed rokiem, co spowodowało efekt wysokiej bazy porównawczej. Jednocześnie w segmencie tym rozwijamy PerfectBota, inteligentnego czatbota o globalnym potencjale, co oczywiście obciąża kosztowo ten segment. Świadomie i konsekwentnie inwestujemy jednak w długoterminowe tworzenie wartości dla akcjonariuszy – wskazuje Paweł Wujec, prezes K2 Holding.

Po ujęciu niegotówkowych kosztów programów opcyjnych i zdarzeń jednorazowych z 2020 roku (wsparcie pandemiczne), sumarycznie wyniki działalności biznesowej spółek Grupy K2 byłyby lepsze w pierwszej połowie 2021 roku niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. I to nawet pomimo realizowanego wzmocnienia podstaw biznesu – kultury organizacyjnej, atrakcyjności Grupy K2 jako przyjaznego miejsca rozwoju talentów – co w naturalny sposób oznacza wzrost kosztów, ale jest też ważną inwestycją strategiczną – dodaje Artur Piątek, wiceprezes ds. operacyjnych w K2 Holding.

 

Warto zauważyć, iż 29 czerwca br. akcjonariuszom K2 Holding została wypłacona dywidenda z zysku roku 2020 w wysokości 1,05 zł na akcję (stopa dywidendy ponad 4%). Z kolei ogłoszona w połowie grudnia zeszłego roku strategia Grupy K2 do roku 2023 zakłada najszybszy wzrost w segmencie software (rozwój oprogramowania), jednocześnie jednak wskazuje na oczekiwane wysokie tempo wzrostu przychodów operacyjnych pozostałych segmentów (marketing oraz cloud).

Finalne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i bardziej szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami nastąpi w ramach publikacji pełnego raportu półrocznego Grupy K2, która jest zaplanowana na 26 sierpnia br.

 

***

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego, oparte o zaawansowaną analitykę, tworzenie rozwiązań software i chmurę, zatrudniając ponad 350 ekspertów i obsługując ponad 200 klientów. Działalność Grupy K2 jest zdywersyfikowana i opiera się na trzech uzupełniających się segmentach biznesowych.

Segment software – Fabrity – zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie tworzenia oprogramowania dla biznesu, doradztwa i realizacji projektów informatycznych. Koncentruje się wokół tworzenia rozwiązań wpierających zarządzanie procesami biznesowymi oraz zawartością i obiegiem dokumentów, budowy korporacyjnych aplikacji mobilnych oraz rozwiązań Business Intelligence. W portfelu klientów znajdują się znane duże marki z branży finansowej, przemysłu, sektora farmaceutycznego, telekomunikacyjnego i publicznego. Fabrity przejęła z początkiem sierpnia 2020 roku K2 Digital Products – zorganizowaną część Agencji K2. K2 Digital Products specjalizuje się w projektowaniu produktów cyfrowych. Do klientów segmentu należą m.in. PKO Bank Polski , Pekao TFI, Centrum Nauki Kopernik, unijna agencja FRONTEX.

Segment marketingowy

Obejmuje jedną z najbardziej znanych agencji interaktywnych w Polsce – agencję K2 Create, która  oferuje projektowanie i prowadzenie kampanii zintegrowanych we wszystkich mediach. Zajmuje się kompleksowym opracowywaniem i wdrażaniem strategii komunikacji marek. Do klientów segmentu agencyjnego należą m.in. Carrefour, Warta, Netflix, CD Projekt, Samsung, UPC i Brown Forman.

W jego skład wchodzi również K2 Precise, spółka specjalizująca się w kampaniach digitalowych. Świadczy usługi wsparcia e-commerce oraz szereg usług specjalistycznych – od social, programmatic, performance, SEO/SEM, business intelligence po analitykę. Rozwija usługi planowania TV, które koncentrują się na precyzyjnym dotarciu w synergii z kampaniami cyfrowymi. Najbardziej znani klienci K2 Precise to, Nutropharma, Provident, Grupa Pracuj.pl, Orbico Beauty czy Glosel (TaniaKsiazka.pl).

Do segmentu marketingowego zalicza się również PerfectBot (K2Bots.AI), startup oferujący inteligentne boty, oparte o sztuczną inteligencję i interfejsy konwersacyjne.

Segment cloud – Oktawave – dostarcza usługi przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej (IaaS) oraz usługi planowania, wdrażania i utrzymania środowisk chmurowych. To pierwsza i największa polska platforma publicznej chmury obliczeniowej. Firma tworzy otwartą technologię chmurową oraz wspiera firmy w transformacji cyfrowej, realizacji strategii multicloud, migracji i zarządzaniu chmurą obliczeniową. Udostępnia własną certyfikowaną infrastrukturę chmurową, która otrzymała status VMware Cloud Verified. Pomaga także skorzystać z rozwiązań dostawców globalnych, takich jak AWS, Azure, Google Cloud. Oferuje zaawansowane rozwiązania w technologii Kubernetes, realizowane na kazdej platformie chmurowej. Operuje z trzech centrów danych zlokalizowanych w Polsce. Do największych klientów segmentu infrastrukturalnego należą TUI Poland, Grupa Pracuj i Edipresse.

Historia K2 sięga roku 1997, a od roku 2008 akcje spółki są notowane na rynku głównym GPW. Walory K2 Holding S.A. zostały włączone pod koniec 2020 roku w skład indeksów WIG-INFO (firmy informatyczne) i WIG-TECH (nowe technologie). Więcej informacji na temat Grupy K2 można znaleźć pod adresem www.k2.pl.