Grupa Makarony Polskie gromadzi gotówkę na akwizycje i rozwój organiczny

 

Notowany na GPW producent makaronów i dań gotowych zakończył rok z wyższym stanem gotówki niż wszystkich zobowiązań finansowych. Wzrost generowanych marż wraz z rosnącą sprzedażą zapewniły utrzymanie wysokich dynamik wzrostu zysków, a akcjonariusze mogą liczyć na wzrost dywidendy oraz rozwój skali biznesu zarówno organicznie, jak również poprzez przejęcia komplementarnych podmiotów.

Grupa Makarony Polskie (GPW: MAKARONPL) uzyskała w 2023 roku 354,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, generując wzrost wyniku EBITDA o 36,5% rdr, do 57,8 mln zł i zysku netto o 34,5% rdr, do 32,9 mln zł. Wartość sprzedanych makaronów oraz dań gotowych wzrosła w tempie około 9% rdr, przy czym sprzedaż pod markami Grupy Makarony Polskie wzrosła o 52% rdr. Rentowność sprzedaży na poziomie EBITDA zwiększyła się o 3,4 pkt proc., do 16,3%.

Oceniam rok 2023 dobrze. Wyniki pokazują skuteczność realizowanej strategii rozwoju, tzn. po pierwsze – sukcesu przejęcia firmy SAS i uwolnienia synergii akwizycyjnych, po drugie – inwestycji w nowe moce produkcyjne makaronów premium i dań gotowych, dbania o efektywność, a także – po trzecie – bycia wiarygodnym partnerem dla dystrybutorów, dostarczając jakościowych i atrakcyjnie wycenionych produktów pod markami własnymi i markami sieci handlowychkomentujeZenon Daniłowski, Prezes Zarządu Makarony Polskie S.A.

Na koniec grudnia 2023 roku Grupa Makarony Polskie dysponowała 29 mln zł gotówki i jej ekwiwalentów (+21,2 mln zł rdr) pomimo wypłaty w 2023 roku 6,6 mln zł dywidendy za rok 2022, prowadzenia bieżących inwestycji oraz zmniejszenia na koniec grudnia zadłużenia kredytowego o 14,6 mln zł (o ponad połowę), do 11,7 mln zł. W rezultacie spadający w ostatnich latach wskaźnik długu netto do EBITDA wszedł już w strefę ujemną, wskazując na posiadanie gotówki netto, a nie zadłużenia netto. Grupa prezentuje również bardzo wysokie wskaźniki płynności.

To baza do dalszego rozwoju biznesu i tworzenia wartości dla akcjonariuszy. Przygotowujemy kolejne inwestycje w moce produkcyjne naszych sprzedażowych hitów, widzimy duże zainteresowanie naszymi innowacyjnymi, unikalnymi produktami, w tym makaronami funkcjonalnymi. Inwestujemy zarówno w linie makaronowe, jak również w wytwarzanie dań gotowych, których na samych tackach zamierzamy sprzedać w tym roku około 4 mln sztuk, o jedną trzecią więcej niż w zeszłym roku. Nasza marka dań gotowych SoFood umocniła pozycję lidera w swojej kategoriimówi Prezes Daniłowski.

Jestem zadowolony z pierwszych miesięcy roku 2024 i pomimo wielu wyzwań widzę realne możliwości wykorzystania naszych przewag i szans sprzedażowych do umocnienia pozycji rynkowej Grupy. Dodatkowo, nasze rezultaty mogą skokowo zwiększyć potencjalne przejęcia podmiotów komplementarnych z branży spożywczej, również spoza segmentu makaronowegododaje CEO Grupy Makarony Polskie.

W roku 2023 Grupa Makarony Polskie zwiększyła o 58% eksport do krajów Unii Europejskiej, podczas gdy z oczywistych względów sprzedaż na Ukrainę została bardzo mocno ograniczona.

– Rynek ukraiński pozostaje oczywiście długoterminowo perspektywiczny sprzedażowo, szczególnie że nasz nowoczesny zakład produkcyjny w Rzeszowie posiada premię lokalizacyjną. Naturalnymi rynkami eksportowymi są dla nas kraje europejskie, ale jednocześnie sondujemy też możliwości zyskownego otworzenia dalszych destynacji. Uczestniczymy w trwającej właśnie w Chinach misji handlowej Komisji Europejskiej dla sektora rolno-spożywczego – wskazuje Prezes Zenon Daniłowski.

Spółka Makarony Polskie od wielu lat jest spółką dywidendową, a w ostatnich latach – w ślad za istotnym wzrostem biznesu i wyników finansowych – widoczny jest trend wzrostowy wypłat dla akcjonariuszy. Dywidenda wypłacona w roku 2022 (za rok 2021) miała wartość 0,3 zł na akcję, w roku 2023 (za rok 2022) było to już 0,6 zł, a w roku 2024 Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatęz zysku 2023 roku 0,75 zł dywidendy na akcję. Jeśli akcjonariusze podczas WZ podejmą stosowną uchwałę, oznaczać to będzie wzrost dywidendy o 150% na przestrzeni zaledwie dwóch lat. Jednocześnie dla obecnego kursu akcji stopa dywidendy wyniesie około 4,3%, podczas gdy średnia dla spółek z indeksu WIG-Spożywczy to 2,4%. Akcje Makaronów Polskich są jednocześnie notowane obecnie poniżej 6-krotności rocznego zysku na akcję (wskaźnik C/Z), podczas gdy średnia dla spółek z indeksu WIG-Spożywczy to blisko 10.

 

***

Makarony Polskie to wiodący producent makaronów i dań gotowych w Polsce z ponad 25-letnią historią działalności. Zakłady produkcyjne Grupy Kapitałowej zlokalizowane są w Rzeszowie, Częstochowie, Korpelach i Stoczku Łukowskim, a biuro handlowe w podwarszawskich Ząbkach.

Sprzedaż prowadzona jest pod markami Makarony Polskie, Novelle, SoFood, Męska Rzecz i Sorenti oraz pod markami własnymi sieci handlowych, w tym Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan, Carrefour, Stokrotka, Polo Market. Produkty Grupy Makarony Polskie dostępne są również w sieciach Rossmann czy Żabka.

Portfolio produktowe obejmuje makarony klasyczne, makarony jajeczne, makarony funkcjonalne (fit, diabetic, cardio), makarony warzywne, tortellini, a także dania gotowe i przetwory owocowo-warzywne.

Makarony Polskie S.A. to spółka notowana na rynku głównym GPW. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.makarony.pl.