Grupa Makarony Polskie: udany I kw. 2024 r., celem pozostają akwizycje i rozwój organiczny

 

Notowany na GPW producent makaronów i dań gotowych kolejny raz zwiększył realizowane marże dzięki rozwojowi asortymentu makaronów premium i dań gotowych oraz zachowaniu dyscypliny kosztowej. Rosnąca gotówka netto to baza do przeprowadzenia potencjalnych transakcji M&A oraz inwestycji w rozwój organiczny, jak również wypłaty dywidendy.

 

Grupa Makarony Polskie (GPW: MAKARONPL) wykorzystała w pierwszym kwartale 2024 roku sprzyjające otoczenie rynkowe i efektywność operacyjną. Kwartalny wynik EBITDA wzrósł o 26% rdr, do 15,7 mln zł, a zysk netto jeszcze mocniej – o 29% rdr, do 9,4 mln zł.  Jednocześnie wartość sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku wobec analogicznego okresu zeszłego roku spadła o 8%, do 81,3 mln zł, co jest naturalnym efektem rynkowego spadku cen makaronów w ślad za spadkami cen surowców, przede wszystkim mąki pszennej.
W pierwszym kwartale zwiększyliśmy marżę EBITDA o ponad 5 pkt proc. rdr, do ponad 19%, co można ocenić jako duży sukces całego zespołu Makaronów Polskich. Walczymy o zyski, a nie o przychody, a nasze wyniki to rezultat przemyślanej strategii, w tym skupienia się na rozwoju makaronów segmentu premium i dań gotowych, czyli kategorii cechujących się wyższymi marżami. Korzystamy na dobrze zawieranych kontraktach zakupowych oraz dbamy o efektywność kosztową działalności operacyjnejkomentuje Zenon Daniłowski, Prezes Zarządu Makarony Polskie S.A.
– Na kolejne kwartały patrzymy optymistycznie pod względem możliwości wykorzystania silnych stron naszej Grupy. Z kolei jeśli chodzi o niezależne od nas uwarunkowania zewnętrzne, to interesuje nas oczywiście niestabilna sytuacja na rynku pszenicy, gdyż ceny ze zbiorów tegorocznych mogą być wyższe niż z zeszłorocznych. Śledzimy również strategie największych sieci handlowych i ich potencjalny wpływ na producentów żywności dodaje Prezes Daniłowski.
Na koniec marca 2024 roku Grupa Makarony Polskie dysponowała 41,8 mln zł gotówki i jej ekwiwalentów (+31,4 mln zł rdr) pomimo wypłaty w 2023 roku 6,6 mln zł dywidendy za rok 2022, prowadzenia bieżących inwestycji oraz zmniejszenia na koniec marca zadłużenia kredytowego o 8,4 mln zł (o 40% rdr), do 12,4 mln zł. W rezultacie spadający w ostatnich latach wskaźnik długu netto do EBITDA pogłębił ujemną wartość (do -0,35), wskazując na posiadanie przez Grupę Makarony Polskie gotówki netto, a nie zadłużenia netto. Grupa prezentuje również bardzo wysokie wskaźniki płynności.
Tworzymy bazę do rozwoju biznesu i tworzenia wartości dla akcjonariuszy. Przygotowujemy kolejne inwestycje w moce produkcyjne najbardziej poszukiwanych grup asortymentowych. Zamierzamy kontynuować umacnianie pozycji rynkowej, wykorzystywanie szans sprzedażowych, chcemy także wykorzystać możliwości potencjalnych akwizycyjnych komplementarnych podmiotów na rynku spożywczym, także spoza branży makaronowej mówi Prezes Daniłowski.
W kolejnych kwartałach Grupa Makarony Polskie będzie dodatkowo kontynuowała wewnętrzne działania zwiększające efektywność kosztową, a główny nacisk będzie ukierunkowany na procesy automatyzacji i robotyzacji produkcji zarówno w obszarze makaronów, jak i dań gotowych.
Spółka Makarony Polskie jest spółką dywidendową, a w ostatnich latach – w ślad za istotnym wzrostem biznesu i wyników finansowych – widoczny jest trend wzrostowy wypłat dla akcjonariuszy. Dywidenda wypłacona w roku 2022 (za rok 2021) miała wartość 0,3 zł na akcję, w roku 2023 (za rok 2022) było to już 0,6 zł, a w roku 2024 Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę z zysku 2023 roku 0,75 zł dywidendy na akcję. Jeśli akcjonariusze podczas WZ podejmą stosowną uchwałę, oznaczać to będzie wzrost dywidendy o 150% na przestrzeni zaledwie dwóch lat. Jednocześnie dla obecnego kursu akcji stopa dywidendy wyniosłaby około 3,6%, podczas gdy średnia dla spółek z indeksu WIG-Spożywczy to 2,3%. Akcje Makaronów Polskich są notowane w ostatnich dniach na poziomie mniej niż 7-krotności rocznego zysku na akcję (wskaźnik C/Z), podczas gdy średnia dla spółek z indeksu WIG-Spożywczy to ponad 11.
***
Makarony Polskie to wiodący producent makaronów i dań gotowych w Polsce z ponad 25-letnią historią działalności. Zakłady produkcyjne Grupy Kapitałowej zlokalizowane są w Rzeszowie, Częstochowie, Korpelach i Stoczku Łukowskim, a biuro handlowe w podwarszawskich Ząbkach.
Sprzedaż prowadzona jest pod markami Makarony Polskie, Novelle, SoFood, Męska Rzecz i Sorenti oraz pod markami własnymi sieci handlowych, w tym Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan, Carrefour, Stokrotka, Polo Market. Produkty Grupy Makarony Polskie dostępne są również w sieciach Rossmann czy Żabka.
Portfolio produktowe obejmuje makarony klasyczne, makarony jajeczne, makarony funkcjonalne (fit, diabetic, cardio), makarony warzywne, tortellini, a także dania gotowe i przetwory owocowo-warzywne.
Makarony Polskie S.A. to spółka notowana na rynku głównym GPW.