Grupa Mercator Medical kupiła ponad 131 tys. akcji

Holenderska spółka zależna notowanego na GPW producenta rękawic jednorazowych i dystrybutora materiałów medycznych jednorazowego użytku nabyła 20 grudnia br. 131.471 akcji Mercator Medical S.A. po 43 zł za sztukę w ramach ponowionej oferty zakupu akcji, w odpowiedzi na którą wpłynęło 146 ofert sprzedaży. Rozliczenie transakcji nastąpiło tego samego dnia.

Ogłoszone zaproszenie do sprzedaży akcji było realizacją woli akcjonariuszy, wyrażonej uchwałą Walnego Zgromadzenia z 27 stycznia 2022 r., która przewiduje – ze względu na formalną sytuację spółki-matki – nabycie akcji przez spółkę zależną. Kolejny raz akcjonariusze odpowiedzieli jednak na tę ofertę w relatywnie małym stopniu, co wskazuje na to, że w większości widzą perspektywy wzrostu wartości walorów w przyszłości. Być może wynika to z realizowanej strategii działania zarówno w zakresie biznesu rękawiczkowego, jak również w zakresie dywersyfikacji źródeł przychodów w oparciu o rynki finansowe i zaangażowanie w branży nieruchomościowej, deweloperskiej, do czego powołana została spółka Mercator Estateskomentuje Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Ogłoszony skup akcji Mercator Medical przez spółkę zależną LeaderMed był prowadzony przez Trigon DM, a akcjonariusze Mercator Medical S.A. mogli odpowiedzieć na zaproszenie do sprzedaży akcji od 6 do 15 grudnia 2023 roku. Zaproszenie do sprzedaży akcji zostało ogłoszone na 230 tys. walorów po 43 zł za sztukę. W marcu br. spółka LeaderMed zakupiła już 221,1 tys. akcji w ramach zaproszenia, jakie w lutym br. zostało skierowane do akcjonariuszy Mercator Medical S.A. na 1,25 mln akcji po 48 zł za sztukę. Łącznie spółka zależna LeaderMed posiada łącznie 352,6 tys. akcji Mercator Medical S.A., które będą stanowić 3,6% w kapitale zakładowym po spodziewanym umorzeniu akcji własnych.

Obecnie kapitał zakładowy Mercator Medical S.A. dzieli się na niecałe 10,65 mln akcji, przy czym Walne Zgromadzenie zdecydowało już o umorzeniu 876,7 tys. akcji własnych, zakupionych w ramach procesów typubuy-backw poprzednich latach (8,2% istniejących akcji).

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Grupa Mercator Medical posiada centrum produkcyjne w Tajlandii oraz zajmuje się działalnością dystrybucyjną, w tym produktów zewnętrznych dostawców. Działalność ma zasięg międzynarodowy – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywa się w kilkudziesięciu krajach świata.

W czerwcu 2023 r. powstała spółka zależna Mercator Estates, która rozwija działalność deweloperską w oparciu o nadwyżkę finansową Grupy.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, obecnie znajdują się w indeksie sWIG80. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu