Grupa Mercator Medical ogłasza skup akcji – akcjonariusze mogą odpowiedzieć w dniach 6-15 grudnia 2023 roku

Holenderska spółka zależna notowanego na GPW producenta rękawic jednorazowych i dystrybutora materiałów medycznych jednorazowego użytku ponawia ofertę zakupu akcji spółki Mercator Medical. Oferuje 43 zł za sztukę, co przy zamiarze kupna do 230 tys. walorów oznacza łącznie kwotę do 9,89 mln zł.

Realizujemy wolę akcjonariuszy wyrażoną uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2022 r., która przewiduje – ze względu na formalną sytuację spółki-matki – nabycie akcji przez spółkę zależną. Dlatego też cena oferowana inwestorom musi być bliska cenie rynkowej wskazuje Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Ogłoszony skup akcji Mercator Medical przez spółkę zależną LeaderMed jest prowadzony przez Trigon DM. Akcjonariusze Mercator Medical S.A. mogą odpowiedzieć na zaproszenie do sprzedaży akcji w swoim biurze maklerskim, w sposób zdalny lub bezpośrednio w Trigon DM. Wolę sprzedaży akcji można wyrazić od 6 do 15 grudnia 2023 roku. Szczegółowe informacje zawarte są w„Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji”.

Obecnie kapitał zakładowy Mercator Medical S.A. dzieli się na niecałe 10,65 mln akcji, przy czym Walne Zgromadzenie zdecydowało o umorzeniu 876,7 tys. akcji własnych, zakupionych w ramach procesu buy-back (8,2% istniejących akcji). Z kolei spółka LeaderMed posiada 221 tys. akcji zakupionych w marcu br. w ramach zaproszenia, jakie w lutym br. zostało skierowane do akcjonariuszy Mercator Medical S.A.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Grupa Mercator Medical posiada centrum produkcyjne w Tajlandii oraz zajmuje się działalnością dystrybucyjną, w tym produktów zewnętrznych dostawców. Działalność ma zasięg międzynarodowy – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywa się w kilkudziesięciu krajach świata.

W czerwcu 2023 r. powstała spółka zależna Mercator Estates, która rozwija działalność deweloperską w oparciu o nadwyżkę finansową Grupy.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, obecnie znajdują się w indeksie sWIG80. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu