Grupa Mercator Medical podsumowuje trzeci skup akcji

W odpowiedzi na zaproszenie holenderskiej spółki zależnej notowanego na GPW producenta rękawic jednorazowych i dystrybutora materiałów medycznych jednorazowego użytku wpłynęło 219 ofert akcjonariuszy na łączną liczbę ponad 221 tys. akcji. Zawarcie transakcji i ich rozliczenie planowane jest na 6 marca br.

Finalizowany skup akcji wskazuje na to, że akcjonariusze w większości nie są gotowi sprzedać akcji po cenie zbliżonej do aktualnego kursu. Może to oznaczać, że widzą oni w Grupie Mercator Medical długoterminowy potencjał. To z kolei byłoby dobrą informacją dla nas. Zrealizowaliśmy uchwałę Walnego Zgromadzenia, zrealizowaliśmy wcześniejsze deklaracje, a jednocześnie warte podkreślenia są na pewno proste, przyjazne i transparentne rozwiązania, jakie wypracowaliśmy wraz z zaangażowanym w transakcję domem maklerskim wskazuje Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Ogłoszony przez spółkę LeaderMed skup akcji Mercator Medical był prowadzony poprzez dom maklerski Ipopema Securities. Akcjonariusze Mercator Medical S.A. mogli odpowiedzieć na zaproszenie do sprzedaży maksymalnie 1,25 mln akcji po 48 zł za sztukę w swoim biurze maklerskim, w sposób zdalny lub bezpośrednio w Ipopema Securities, a wolę sprzedaży akcji można było wyrazić od 13 do 28 lutego 2023 roku. Finalizowany skup akcji zostanie przeprowadzony bez redukcji zapisów, a zawarcie transakcji nabycia akcji i ich rozliczenie zaplanowane jest na poniedziałek, 6 marca br.

Obecnie kapitał zakładowy Mercator Medical S.A. dzieli się na niecałe 10,65 mln akcji. Spółka skupiła dotychczas w dwóch procesach buy-back 876,7 tys. akcji własnych, stanowiących 8,2% walorów. Po sfinalizowaniu trzeciego skupu akcji spółki Grupy Mercator Medical będą w posiadaniu blisko 1,1 mln akcji, odpowiadających 10,3% w kapitale zakładowym.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Moce produkcyjne dwóch fabryk rękawic w Tajlandii wynoszą ponad 3 mld rękawic rocznie, a docelowe moce wytwórcze uruchomionej już trzeciej fabryki to dodatkowo około 1  mld sztuk rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 6-7 mld rękawic rocznie. Działalność Mercator Medical ma zasięg międzynarodowy – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywa się w kilkudziesięciu krajach świata.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, a od marca 2022 roku znajdują się w indeksie mWIG40. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu