Grupa Pozbud podsumowuje trzy kwartały 2021 roku

Grupa Kapitałowa notowanej na GPW spółki Pozbud, obecna m.in. w branży  specjalistycznych prac budowlanych i stolarki otworowej, stawia na rozwój dwóch kolejnych segmentów działalności – modernizacji wagonów kolejowych oraz OZE, w tym sprzedaży i produkcji magazynów energii w partnerstwie z singapurską firmą Durapower.

Grupa Pozbud zanotowała w okresie trzech kwartałów 2021 roku 141 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 8% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Wypracowała również 38,8 mln zł wyniku EBITDA, 31,6 mln zł zysku operacyjnego i 24,3 mln zł zysku netto. Porównywalność tych rezultatów w ujęciu rok do roku istotnie zaburzają jednak zdarzenia jednorazowe sprzed roku, jak m.in. przejęcie partnera w projektach budownictwa specjalistycznego. Dzięki tej transakcji Pozbud stał się istotnym graczem w sektorze budownictwa kolejowego, a uzyskanie referencji na prowadzonym obecnie kontrakcie GSM-R (721 mln zł) umożliwi wzięcie udziału w realizacji inwestycji infrastrukturalnych PKP PLK do roku 2040, których łączna wartość może przekroczyć 250 mld zł.

Jesteśmy zadowoleni z uzyskanych wyników i z rozwoju oraz optymalizacji naszych dotychczasowych biznesów, które są bazą do finansowania skokowego wzrostu Grupy na nowych rynkach, wartych dziesiątki miliardów złotych. Mam na myśli przemysł kolejowy i segment odnawialnych źródeł energii, gdzie jesteśmy zarówno deweloperem projektów OZE, jak również realizujemy zamierzenia co do produkcji i sprzedaży magazynów energii. W każdym z tych obszarów dużo się dzieje, a bardzo ważne jest to, że zbudowaliśmy zaangażowany i doświadczony zespół.  Otworzyliśmy przed Grupą szanse, przed jakimi nie stała jeszcze nigdy w swojej historii i jesteśmy zdeterminowani, aby wykorzystać je w maksymalnie możliwym zakresie. Widzimy możliwości prowadzenia wielokrotnie większej skali biznesu – podkreśla Łukasz Fojt, Prezes Zarządu Pozbud S.A.

W segmencie kolejowym Pozbud podpisał w konsorcjum z partnerem pierwsze umowy z PKP Intercity na 70,6 mln zł (modernizacja 14 wagonów), a Zarząd został wzmocniony doświadczonym menedżerem przemysłu kolejowego (Pan Paweł Piotrowski). Kolejne postępowania są  procedowane, a plan rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030 zakłada inwestycje, w tym inwestycje taborowe, na poziomie 19 mld zł. W segmencie OZE Grupa Pozbud wydewelopowała farmę fotowoltaiczną o mocy 6,6 MW i podjęła działania zmierzające do rozbudowy inwestycji do 35 MW (RB 32/2021; w weryfikacji są kolejne lokalizacje), a także zawarła porozumienie co do budowy w Polsce fabryki magazynów energii dla odbiorców europejskich, pozyskując za partnera globalnie działającą firmę technologiczną Durapower oraz specjalizującą się w rozwiązaniach typu Industrial Internet of Things (IIoT) firmę Elmodis.

Wartość kapitałów własnych na koniec września br. wzrosła względem stanu z końca roku o 24 mln zł (+11% rdr), przekraczając 246 mln zł. Jednocześnie Grupa Pozbud zmniejszyła w stosunku do grudnia poprzedniego roku stan zobowiązań, w tym wartość zobowiązań odsetkowych.

Dbamy o stabilne, silne finanse, które są podstawą myślenia o dalszej ekspansji. Zainicjowaliśmy w 2020 roku wiele pozytywnych zmian, widzimy w tym roku ich pierwsze wymierne efekty, ale oczywiście uwolnienie wielu pozytywnych trendów jest jeszcze przed nami. Na pewno budowaniu wartości fundamentalnej służy zaangażowanie kapitałowe władz Spółki, a przejrzystość Grupy wzrośnie dzięki reorganizacji struktury na holdingową – dodaje Michał Ulatowski, Wiceprezes Zarządu w Pozbud S.A.

 

 

***

GRUPA POZBUD

Pozbud to polska firma z siedzibą w Poznaniu o blisko 40-letniej historii. Po zmianach właścicielskich w 2020 roku powstała wzmocniona Grupa Pozbud, która dotychczas generuje przychody na działalności operacyjnej w trzech segmentach:

  • Budownictwo teletechniczne (sztandarowy kontrakt: budowa sieci światłowodowej dla PKP PLK, kontrakt konsorcjalny warty łącznie 721 mln zł),
  • Stolarka otworowa (nowoczesny zautomatyzowany zakład produkcyjny, oprócz sprzedaży krajowej rosnący eksport do USA),
  • Działalność deweloperska (w IV kw. 2021 powinna zostać zakończona sprzedaż projektu Strzeszyn-Zacisze).

W ramach strategii rozwoju oraz na bazie rozpoczętych działań biznesowych w najbliższych kwartałach można spodziewać się istotnego rozwoju działalności w dwóch nowych obszarach biznesowych:

  • Odnawialne źródła energii (OZE) – dewelopowanie projektów OZE (Ptaszkowice – 35MW, kolejne projekty w analizie) oraz sprzedaż i produkcja systemów magazynowania i zarządzania energią (partnerstwo z Durapower i Elmodis),
  • Przemysł kolejowy – modernizacja wagonów kolejowych (podpisane pierwsze umowy konsorcjalne).

Od 2008 roku spółka Pozbud jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy Pozbud można znaleźć pod adresem www.pozbud.pl.