Grupa Sanok Rubber podsumowuje 2023 rok, finalizuje akwizycję w Finlandii

Notowany na GPW globalny dostawca elementów gumowych i gumowo-metalowych kontynuował w czwartym kwartale pozytywne trendy biznesowe, generując w całym roku 2023 wysokie dynamiki wzrostu wyników finansowych. Zarząd z uwagą obserwuje symptomy spowolnienia gospodarczego w Europie i kontynuuje optymalizację procesów oraz strategię elastycznego działania, dostosowaną do aktualnych uwarunkowań otoczenia biznesowego.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe:

 

 

Grupa Sanok Rubber Company utrzymała w czwartym kwartale 2023 roku przychody ze sprzedaży powyżej poziomu 300 mln zł i wypracowała dobre wyniki finansowe, w tym stabilne w porównaniu rok do roku 30 mln zł zysku EBITDA i ponad 14 mln zł zysku operacyjnego. Zysk netto był w minionym kwartale nieco niższy niż przed rokiem (11,8 mln zł). W okresie całego 2023 roku skonsolidowane przychody wzrosły o 4% rdr, do ponad 1,4 mld zł, a Grupa Sanok Rubber wypracowała rekordowe 151 mln zł wyniku EBITDA (+26% rdr), 87 mln zł zysku operacyjnego (+50% rdr) i 74,5 mln zł zysku netto (+31% rdr).

W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku zmaterializowały się pozytywne perspektywy, jakie sygnalizowaliśmy wiosną, szczególnie dla segmentu motoryzacyjnego. W czwartym kwartale obserwowaliśmy jednak niepewność strony popytowej w obliczu spowolnienia gospodarczego w Europie. Udowodniliśmy niemniej również tym razem, że w każdych warunkach potrafimy efektywnie funkcjonować, choć utrzymanie dynamik wzrostu wyników z poprzednich kwartałów stało się niemożliwe. Cały rok 2023 uważamy za zdecydowanie udany – komentuje Piotr Szamburski, Prezes Zarządu Sanok Rubber Company S.A.

W 2023 roku Grupa Sanok Rubber zanotowała wzrost sprzedaży w segmencie motoryzacyjnym i w segmencie budownictwa oraz w działalności sanatoryjnej, natomiast spadki miały miejsce w segmencie przemysłu i w mieszankach. Tak samo wyglądała kwestia kontrybucji segmentów operacyjnych do wyników skonsolidowanych. Porównywalnie nominalnie wzrosły wyniki motoryzacji i budownictwa, dodatni wpływ na wyniki skonsolidowane w ujęciu rok do roku miały również sanatoria, podczas gdy relatywnie niewielki regres zanotowały przemysł z rolnictwem i mieszanki.

Na koniec grudnia zeszłego roku Grupa Sanok Rubber posiadała 123 mln zł gotówki (+34% rdr). Konsekwentnie utrzymywała bezpieczne poziomy wskaźników i bardzo dobrą sytuację bilansową.

Wygenerowaliśmy w 2023 roku dwa razy więcej pozytywnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (187,9 mln zł) niż w roku 2022, a na koniec grudnia nasz dług netto do EBITDA spadł do niezwykle niskiego poziomu 0,2. Prowadzimy rozważną politykę finansową i optymalizację procesów, dzięki czemu mamy przestrzeń na rozwój organiczny i transakcje M&A wskazuje Piotr Dołęga, Członek Zarządu ds. Finansowych w Sanok Rubber Company S.A.

W grudniu zeszłego roku Sanok Rubber podpisał umowę, dzięki której ma przejąć fińską Grupę Teknikum. Spodziewana wartość transakcji to około 200 mln zł, a jej finalizacja powinna nastąpić w najbliższym czasie – jest już zgoda fińskiego Ministra Spraw Gospodarczych i Pracy [fin. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)], która była warunkiem zawieszającym

Doświadczenie Teknikum w branży przemysłowej wspiera strategiczne cele Sanok Rubber dywersyfikacji
w oparciu o segmenty spoza motoryzacji. Dywersyfikacja portfela produktowego, rozwój sprzedaży zagranicznej oraz wykorzystanie synergii oznaczają możliwości tworzenia wartości dla akcjonariuszy, zgodnie z kierunkami strategicznego rozwoju Grupy Sanok Rubber na lata 2022-2024
wskazuje Piotr Szamburski, CEO Grupy Sanok Rubber Company.

Grupa Teknikum Yhtiöt Oy prowadzi działalność wytwórczą w Finlandii (cztery zakłady produkcyjne) i na Węgrzech (jeden zakład produkcyjny), posiada również spółkę handlową w Niemczech. Oferta produktowa Teknikum obejmuje specjalistyczne węże przemysłowe m.in. do systemów oczyszczania stosowanych w przemyśle wydobywczym, mieszanki gumowe, wyroby formowe z gumy, silikonu i tworzyw sztucznych do zastosowań technicznych oraz rozwiązania do ochrony urządzeń przemysłowych przed zużyciem i korozją. Historia Teknikum sięga 1898 roku, kiedy została założona firma Suomen Gummitehdas. W obecnej formie i pod obecną nazwą Grupa Teknikum powstała w 1989 roku po przejęciu części działalności firmy Nokia.

 

***

Sanok Rubber Company (do 2015 r. jako Stomil Sanok) to producent i dostawca wyrobów gumowych, gumowo-metalowych i gumowo-tworzywowych z ponad 90-letnią tradycją. Produkty ze względu na technologie wytwarzania można podzielić na artykuły formowe, artykuły wytłaczane, pasy klinowe i mieszanki gumowe. Sprzedaż realizowana jest globalnie, a wyroby wykorzystywane są w:

  • motoryzacji (systemy uszczelnień karoserii, systemy antywibracyjne),
  • budownictwie (uszczelki stolarkowe, uszczelki samoprzylepne, systemy elewacji wentylowanych),
  • przemyśle (pasy klinowe, wyroby dla farmacji, wyroby dla AGD).

Od 1997 roku Sanok RC jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy Sanok RC można znaleźć pod adresem www.sanokrubber.pl.