Grupa Sanok Rubber podsumowuje pierwszą połowę 2023 roku

Notowany na GPW globalny dostawca elementów gumowych i gumowo-metalowych dzięki podjętym w poprzednich okresach działaniom optymalizacyjnym ma za sobą kolejny kwartał solidnych wyników finansowych, które podtrzymują trend wzrostowy nawet pomimo wysokiej bazy porównawczej sprzed roku. Prawie czterokrotnie wyższa rok do roku gotówka wygenerowana z działalności operacyjnej przy restrykcyjnej polityce kosztowej zaowocowały wzrostem środków pieniężnych i lokat na koniec półrocza do ponad 120 mln zł.

Grupa Sanok Rubber Company zwiększyła w okresie drugiego kwartału 2023 roku przychody ze sprzedaży do 372 mln zł, co pozwoliło na wypracowanie 49 mln zł wyniku EBITDA, 33 mln zł zysku operacyjnego i ponad 30 mln zł zysku netto. W całym pierwszym półroczu przychody skonsolidowane wzrosły o 10% rdr, do 759 mln zł, a Grupa Sanok Rubber wygenerowała prawie 84 mln zł wyniku EBITDA (+12% rdr), 52 mln zł zysku operacyjnego (+18% rdr) i ponad 46 mln zł zysku netto (+12% rdr).

Po publikacji raportu za pierwszy kwartał wskazaliśmy na pozytywne perspektywy pierwszego półrocza,  szczególnie dla segmentu motoryzacyjnego. Nasze przewidywania ziścił się, dzięki czemu zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki po sześciu miesiącach. Pracujemy nad maksymalizowaniem wyników kolejnych okresów, ale w drugim półroczu zapewne odczujemy efekty spowolnienia gospodarczego w Europie. Chciałbym jednak podkreślić, że udowodniliśmy już wiele razy, iż w każdych warunkach potrafimy działać elastycznie – komentuje Piotr Szamburski, Prezes Zarządu Sanok Rubber Company S.A.

W pierwszej połowie 2023 roku Grupa Sanok Rubber zanotowała wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności poza przemysłem i rolnictwem, gdzie obserwowane było odreagowanie łańcucha dostaw po wzmożonych zakupach w roku 2022, będących reakcją na zapowiedziane podwyżki cen. Tak samo wyglądała kwestia kontrybucji segmentów operacyjnych do wyników skonsolidowanych. Najmocniej wzrósł wynik motoryzacji, ale również budownictwo, mieszanki i sanatoria zwiększyły rezultaty półrocza.

Na koniec czerwca br. Grupa Sanok Rubber posiadała 120,3 mln zł gotówki i lokat bankowych (+92% rdr), a Spółka konsekwentnie utrzymuje bezpieczne poziomy wskaźników i prezentuje bardzo dobrą sytuację bilansową.

W okresie pierwszego półrocza wygenerowaliśmy prawie cztery razy więcej pozytywnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w porównaniu rok do roku (87,1 mln zł), m.in. dzięki możliwości zmniejszenia stanu zapasów. Konsekwentnie poprawiamy również wskaźniki, wśród których warto zwrócić uwagę na dług netto do EBITDA, który zniżył się do rekordowo niskiego poziomu 0,4. Niezmiennie prowadzimy rozważną politykę finansową, kontynuując monitorowanie kosztów i optymalizację procesów w całej Grupie podkreśla Piotr Dołęga, Członek Zarządu ds. Finansowych w Sanok Rubber Company S.A.

Aktualne pozostają zaprezentowane w czerwcu 2022 roku strategiczne kierunki rozwoju do roku 2025, w ramach których Grupa Sanok Rubber wskazała cele w postaci (1) wzrostu efektywności biznesowej z koncentracją na segmentach i produktach o wyższych marżach, (2) wzrostu skali działania i wyników finansowych, (3) zrównoważonej dywersyfikacji z potencjalnym wygaszaniem najmniej rentownych działalności w celu przyspieszenia rozwoju obszarów o wyższej marży i dobrych perspektywach.

W ramach realizacji strategicznych kierunków rozwoju, pod koniec kwietnia br. spółka Sanok Rubber Company zawarła umowę nabycia 54,26% udziałów w kapitale zakładowym spółki BSP Bracket System Polska z siedzibą w Warszawie. To firma o charakterze produkcyjno-handlowym, której średnioroczne przychody ze sprzedaży w latach 2020-2022 miały wartość 25 mln zł, a średnioroczny wynik EBITDA w tym okresie to 2,3 mln zł.

Akwizycja BSP wpisuje się w cele strategiczne Grupy Sanok Rubber, wzmacniając segment budownictwa i sprzyjając jego rozwojowi w kierunku rozwiązań systemowych oraz większej dywersyfikacji produktowej. Konsolidację wyników rozpoczęliśmy od drugiego kwartału br., a w BSP i segmencie budownictwa widzimy długookresowy istotny potencjał biznesowy – wskazuje Piotr Szamburski, Prezes Zarządu Sanok Rubber Company S.A.

 

***

Sanok Rubber Company (do 2015 r. jako Stomil Sanok) to producent i dostawca wyrobów gumowych, gumowo-metalowych i gumowo-tworzywowych z 90-letnią tradycją. Produkty ze względu na technologie wytwarzania można podzielić na artykuły formowe, artykuły wytłaczane, pasy klinowe i mieszanki gumowe. Sprzedaż realizowana jest globalnie, a wyroby wykorzystywane są w:

  • motoryzacji (systemy uszczelnień karoserii, systemy antywibracyjne),
  • budownictwie (uszczelki stolarkowe, uszczelki samoprzylepne), a także
  • przemyśle (pasy klinowe, wyroby dla farmacji, wyroby dla AGD).

Od 1997 roku Sanok RC jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy Sanok RC można znaleźć pod adresem www.sanokrubber.pl.