Grupa Sanok Rubber podsumowuje rok 2021

Notowany na GPW globalny wytwórca elementów gumowych i gumowo-metalowych odczuwał od drugiego kwartału zeszłego roku narastającą presję kosztową i brak stabilności w branży motoryzacyjnej, jednym z istotnych segmentów sprzedaży. Na tym tle wypracowane wyniki i najwyższe w historii przychody należy uznać za więcej niż zadawalające.

Grupa Sanok Rubber Company zanotowała w 2021 roku rekordowe prawie 1,2 mld zł przychodów (+20% rdr), dzięki czemu wypracowała dobre wyniki finansowe nawet mimo bardzo silnej presji kosztowej i dokonanego odpisu dotyczącego chińskiej spółki zależnej QMRP (5,8 mln zł na poziomie skonsolidowanym, raport bieżący 2/2022 z 10.03.2022). Skonsolidowany wynik EBITDA – już ze wspomnianym odpisem o charakterze jednorazowym i niegotówkowym – miał wartość 103,2 mln zł, zysk operacyjny – 39,9 mln zł, a zysk netto – 30,8 mln zł. Po oczyszczeniu wyników EBITDA i zysk operacyjny zanotowałyby niewielki wzrost w ujęciu rok do roku, natomiast zysk netto byłby niemal identyczny w porównaniu z poprzednim rokiem. W samym czwartym kwartale zeszłego roku Grupa Sanok Rubber zanotowała wzrost przychodów przy jednoczesnej kumulacji kwestii kosztowych i dokonanego odpisu wartości aktywów.

Za nami wymagający rok, w którym mocno odczuliśmy presję kosztową surowców i energii, a także funduszu płac. Dlatego ponad 100 mln zł wypracowanego zysku EBITDA oceniamy jako dowód na naszą efektywność i zwinność w niesprzyjających warunkach. Pod względem sprzedażowym i pokrycia kosztów stałych dużym wyzwaniem były zawirowania w dostępności komponentów (w szczególności półprzewodników), co oznaczało – pomimo niezaspokojonego globalnego popytu na samochody – przestoje produkcyjne w branży automotive, odpowiadającej w minionym roku za 57% naszych skonsolidowanych przychodów. Z kolei cieszyła nas dobra sytuacja w sektorze budowlanym i w przemyśle. Początek roku 2022 przynosi kontynuację tendencji z drugiej połowy zeszłego roku – komentuje Piotr Szamburski, Prezes Zarządu Sanok Rubber Company S.A.

Grupa Sanok Rubber wygenerowała w 2021 roku 75 mln zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, co w naturalny sposób było wartością niższą niż rekordowy poziom operacyjnego cash flow w roku 2020. Niemniej, na koniec grudnia Grupa posiadała 81,5 mln zł gotówki i mogła pochwalić się dobrą, stabilną sytuacją finansową.

Jesteśmy konserwatywni i przewidywalni, gdyż konsekwentnie utrzymujemy bezpieczne poziomy wskaźników i budujemy wartość dla akcjonariuszy. Patrząc na przepływy pieniężne nie można zapominać o tym, że wypłaciliśmy niemal 27 mln zł dywidendy oraz zmniejszyliśmy o 86 mln zł wartość zadłużenia. Prowadzimy rozważną politykę finansową, kontynuując monitorowanie kosztów i optymalizację procesów w całej Grupie – podkreśla Piotr Dołęga, Członek Zarządu ds. Finansowych w Sanok Rubber Company S.A.

Grupa Sanok Rubber Company weszła w rok 2021 po okresie „pokoleniowej” zmiany kontraktów motoryzacyjnych i uruchomieniu produkcji zaawansowanych wyrobów dla zupełnie nowych modeli samochodów. Kontynuowane były również procesy optymalizacyjne, a do użytku oddana została nowa hala produkcyjno-magazynowa w Sanoku, znacząco zwiększająca możliwości rozwojowe Spółki.

Spółka Sanok Rubber wspierała lokalną społeczność w walce z pandemią koronawirusa, a obecnie aktywnie włączyła się w pomoc potrzebującym w związku z wojną w Ukrainie.

 

***

Sanok Rubber Company (do 2015 r. jako Stomil Sanok) to producent i dostawca wyrobów gumowych, gumowo-metalowych i gumowo-tworzywowych z blisko 90-letnią tradycją. Produkty ze względu na technologie wytwarzania można podzielić na artykuły formowe, artykuły wytłaczane, pasy klinowe i mieszanki gumowe. Wyroby wykorzystywane są w:

  • motoryzacji (systemy uszczelnień karoserii, systemy antywibracyjne),
  • budownictwie (uszczelki stolarkowe, uszczelki samoprzylepne), a także
  • przemyśle (pasy klinowe, wyroby dla farmacji, wyroby dla AGD).

Grupa Sanok Rubber posiada zakłady produkcyjne w Europie, Chinach i Meksyku, a sprzedaż realizowana jest globalnie.

Od 1997 roku Sanok RC jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy Sanok RC można znaleźć pod adresem www.sanokrubber.pl.