Grupa Sanok Rubber podsumowuje trzy kwartały 2023 roku

Notowany na GPW globalny dostawca elementów gumowych i gumowo-metalowych kontynuował w trzecim kwartale pozytywne trendy biznesowe, generując w okresie styczeń-wrzesień br. wysokie dynamiki wzrostu wyników finansowych. Zarząd z uwagą obserwuje symptomy spowolnienia gospodarczego w Europie i kontynuuje optymalizację procesów oraz strategię elastycznego działania, dostosowaną do aktualnych uwarunkowań otoczenia biznesowego.

Grupa Sanok Rubber Company zwiększyła w trzecim kwartale 2023 roku przychody ze sprzedaży do 347,2 mln zł, czyli o 3,5% rdr, jednakże wypracowała zdecydowanie wyższe wyniki finansowe. Wynik EBITDA wzrósł o 156% rdr, do 37,3 mln zł, a strata operacyjna 0,9 mln zł sprzed roku zamieniła się w 21 mln zł zysku na tym poziomie. Zysk netto był w minionym kwartale ponad 14-krotnie wyższy niż przed rokiem (16,2 mln zł). W okresie trzech kwartałów 2023 roku skonsolidowane przychody wzrosły o 7,7% rdr, do ponad 1,1 mld zł, a Grupa Sanok Rubber wypracowała 121 mln zł wyniku EBITDA (+35,5% rdr), 73 mln zł zysku operacyjnego (+69,5% rdr) i prawie 63 mln zł zysku netto (+46,7% rdr).

Pozytywne perspektywy, jakie sygnalizowaliśmy początkiem roku, przy przewidywanych nieco gorszych wynikach w drugiej części roku, odzwierciedlają się w naszych wynikach. Zanotowaliśmy bardzo dobre rezultaty kolejnego kwartału, jednak obecnie obserwujemy dużą niepewność strony popytowej, co utrudnia dalsze prognozowanie, szczególnie w obliczu spowolnienia gospodarczego w Europie. Udowodniliśmy już jednak wiele razy, że w każdych warunkach potrafimy efektywnie funkcjonować – komentuje Piotr Szamburski, Prezes Zarządu Sanok Rubber Company S.A.

W okresie trzech kwartałów 2023 roku Grupa Sanok Rubber zanotowała wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności poza przemysłem i rolnictwem, gdzie nieznaczny spadek wynikał w głównej mierze z odreagowania łańcucha dostaw po wzmożonych zakupach w roku 2022 w reakcji na zapowiedziane podwyżki cen. Tak samo wyglądała kwestia kontrybucji segmentów operacyjnych do wyników skonsolidowanych. Najmocniej wzrósł wynik motoryzacji, ale również segmenty budownictwo, mieszanki i sanatoria zwiększyły rezultaty trzech kwartałów 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku.

Na koniec września br. Grupa Sanok Rubber posiadała 133,8 mln zł gotówki (+122% rdr). Konsekwentnie utrzymuje bezpieczne poziomy wskaźników i prezentujebardzo dobrą sytuację bilansową.

– Wygenerowaliśmy w okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku prawie trzy razy więcej pozytywnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (141,4 mln zł) względem sytuacji sprzed roku (50,6 mln zł), m.in. dzięki bieżącym wynikom i możliwości zmniejszenia stanu zapasów.Utrzymujemy również solidne wskaźniki finansowe, wśród których warto zwrócić uwagę na dług netto do EBITDA, który jest na poziomie 0,4. Niezmiennie prowadzimy rozważną politykę finansową i optymalizację procesówwskazuje Piotr Dołęga, Członek Zarządu ds. Finansowych w Sanok Rubber Company S.A.

***

Sanok RubberCompany (do 2015 r. jako Stomil Sanok) to producent i dostawca wyrobów gumowych, gumowo-metalowych i gumowo-tworzywowych z 90-letnią tradycją. Produkty ze względu na technologie wytwarzania można podzielić na artykuły formowe, artykuły wytłaczane, pasy klinowe i mieszanki gumowe. Sprzedaż realizowana jest globalnie, a wyroby wykorzystywane są w:

  • motoryzacji (systemy uszczelnień karoserii, systemy antywibracyjne),
  • budownictwie (uszczelki stolarkowe, uszczelki samoprzylepne, systemy elewacji wentylowanych),
  • przemyśle (pasy klinowe, wyroby dla farmacji, wyroby dla AGD).

Od 1997 roku Sanok RC jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy Sanok RC można znaleźć pod adresem www.sanokrubber.pl.