Haitong Bank będzie doradzał MedApp w pozyskaniu finansowania na globalny rozwój

MedApp, innowacyjna spółka z branży zaawansowanych technologii medycznych (SaMD – software as a medical device), notowana w Warszawie i Frankfurcie, wybrała Haitong Bank jako wyłącznego doradcę i podmiot przeprowadzający transakcje pozyskania finansowania zewnętrznego, m.in. w formie emisji akcji.

Konsekwentnie wykorzystujemy międzynarodowy potencjał sprzedażowy naszych rozwiązań wizualizacji holograficznej 3D oraz technologii medycyny cyfrowej. Intensywnie rozwijamy Spółkę w oparciu o bieżące przepływy finansowe, podwoiliśmy w 2021 roku przychody i zyski. Jako firma technologiczna widzimy możliwości dalszego, dynamicznego rozwoju dzięki pozyskaniu dodatkowego kapitału. Po przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych, w związku z obecną niestabilnością rynku kapitałowego,  zawiesiliśmy procedowanie prospektu emisyjnego w Warszawie i zamierzamy wykorzystać istotne zainteresowanie naszą Spółką wśród zagranicznych inwestorów. Wybraliśmy partnera, który w najlepszy sposób nam to zapewnipodkreśla Krzysztof Mędrala, Prezes Zarządu MedApp S.A. 

Spółka zapłaci bankowi wynagrodzenie ryczałtowe po przygotowaniu przez bank dokumentacji transakcyjnej (teaser i memorandum informacyjne), MedApp jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za sukces (wynagrodzenia prowizyjnego) jedynie w przypadku, gdy transakcja pozyskania finansowania będzie miała wartość co najmniej 10 mln zł.

Stronami umowy są – oprócz Spółki – jej akcjonariusze, posiadający blisko połowę akcji (Amida Capital sp. z o.o. S.K.A., Blue Ring sp. z o.o. i Omegia S.A.). Umowa przewiduje możliwość pozyskania nabywców również istniejących akcji – w takim przypadku wszyscy akcjonariusze będą uprawnieni do udziału w takiej transakcji na warunkach co najmniej tak samo korzystnych jak w przypadku akcjonariuszy będących stroną umowy.

 Głównym celem zawartej Umowy z Haitong Bankiem jest podwyższenie kapitału przez MedApp S.A. Umowa daje też dotychczasowym akcjonariuszom możliwość przystąpienia do transakcji, jeżeli pojawi się ze strony nowego Inwestora oferta na objęcie większego pakietu akcji aniżeli akcje w ramach podwyższenia kapitałuwskazuje Prezes Krzysztof Mędrala.

 

 

Ekspansja geograficzna i rozwój portfolio produktowego

Od roku 2021 MedApp podpisuje zagraniczne umowy dystrybucyjne (pierwsze na rynkach Wielkiej Brytanii, Francji i Luksemburga) oraz poszerza kanały sprzedaży w Polsce. Praca nad umowami dystrybucyjnymi z kolejnymi partnerami zaowocowała również wejściem na rynek brazylijski. W marcu 2022 roku MedApp rozpoczął proces rejestracji pierwszej zagranicznej spółki, która będzie odpowiedzialna za rozwój biznesu na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. MedApp S.A.  współpracując z Parexel przygotowuje się do złożenia wniosku o certyfikację rozwiązania CarnaLife Holo w amerykańskim urzędzie FDA, co jest niezbędnym warunkiem wejścia na największy rynek medyczny na świecie, jakim są Stany Zjednoczone.

MedApp rozwija funkcjonalność rozwiązań opartych na wizualizacji holograficznej 3D (CarnaLife Holo)  oraz platformy medycyny cyfrowej CarnaLife System. Inicjatywy rozwijające portfolio produktowe zaowocowały w bieżącym kwartale uzyskaniem dotacji ze środków unijnych na stworzenie narzędzia do nawigacji dla lekarzy (CarnaLife Holo MedNav) oraz podpisaniem umowy z siecią Helimed Diagnostic Imaging na stworzenie oprogramowania typu Radiology Information System (RIS), które będzie służyło do przechowywania i zarządzania obrazowymi danymi medycznymi i docelowo będzie zintegrowane z platformą CarnaLife System.

MedApp to innowacyjna spółka technologiczna, dlatego w naturalny sposób jej potencjał zwiększa docenianie technologii przez niezależnych ekspertów. Obok wielu wyróżnień, w październiku zeszłego roku Google wybrał MedApp do swojego programu akceleracyjnego jako jeden z piętnastu najlepszych startupów medtech w Europie. Z kolei w lutym br. MedApp wygrał konkurs OVHcloud dla podmiotów medtech.

 

MedApp to giełdowa spółka technologiczna, która oferuje innowacyjne, unikalne rozwiązania software’owe z zakresu diagnostyki obrazowej i usług medycyny cyfrowej nowej generacji (medtech). Są one oparte na rozwiązaniach sztucznej inteligencji, mieszanej rzeczywistości i obrazowania 3D.  Kluczowe produkty, skalowalne globalnie, to: CarnaLife Holo, CarnaLife System, HoloComm i Cyfrowa Przychodnia. Spółkę wspiera Rada Naukowa, składająca się z uznanych specjalistów z obszaru innowacji medycznych. MedApp współpracuje również z międzynarodowymi liderami technologii i medycyny, takimi jak Google, Microsoft, GE Healthcare, zapewniając swoim klientom bezpieczne gromadzenie, analizowanie i wizualizację danych.

CarnaLife Holo to certyfikowana innowacyjna technologia wspierająca planowanie i przeprowadzanie skomplikowanych zabiegów medycznych. Z pomocą gogli HoloLens 2 firmy Microsoft lekarz widzi w przestrzeni rzeczywistej trójwymiarowy hologram odzwierciedlający obrazowany obszar anatomiczny. Lekarz może swobodnie wchodzić w interakcję z wyświetlanym hologramem. CarnaLife Holo obecne jest w 21 ośrodkach medycznych w Polsce i na świecie, zostało wykorzystane w blisko 200 procedurach medycznych różnych specjalizacji.

Rozwiązanie CarnaLife System jest zaawansowaną platformą telemedyczną, która umożliwia lekarzowi ocenę i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów oraz przeprowadzanie konsultacji o dowolnej porze i miejscu. System jest wspierany przez ponad 20 zdalnych urządzeń pomiarowych. Wyniki badań analizowane są 24/7 z wykorzystaniem algorytmów AI i analizy Big Data. System został wdrożony w 23 placówkach medycznych. Na bazie tego rozwiązania powstała Cyfrowa Przychodnia skierowana bezpośrednio do pacjentów i użytkowników indywidualnych.

HoloComm jest rozwiązaniem do zdalnej, trójwymiarowej prezentacji produktów i danych przy użyciu okularów Microsoft HoloLens 2.  Oprogramowanie znajduje zastosowanie w przemyśle, medycynie i edukacji.

Spółka dynamicznie rozwija działalności biznesową, notując w okresie trzech kwartałów 2021 roku wielokrotnie wyższe rezultaty w ujęciu rok do roku. Akcje MedApp S.A. notowane są na rynku NewConnect w Warszawie oraz na Börse Frankfurt. Więcej informacji o firmie i rozwijanych przez nią innowacjach dostępnych jest na www.medapp.pl oraz LinkedIn.

 

Zachęcamy również do obejrzenia nagrań wideo:

webinar z CEO Krzysztofem Mędralą – GPW Innovation Day 2021

Operacja Hologram / „W głowie się nie mieści by Chajzer&Kawęcki”