Raport Bieżący nr 2/2022

 

Zarząd Spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

• raport roczny za 2021 r. – 18 marca 2022 roku;

 

• raport okresowy za I kwartał 2022 r. – 12 maja 2022 roku;

 

• raport okresowy za II kwartał 2022 r. – 12 sierpnia 2022 roku;

 

• raport okresowy za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 roku.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zrezygnował z publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku.