Raport Bieżący nr 2/2022

 

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku:

 

 

 

Raporty okresowe w roku 2022 będą publikowane w następujących terminach:

 

– raport okresowy jednostkowy oraz skonsolidowany za I kwartał 2022 rok – 16 maja 2022 roku;

 

– raport okresowy jednostkowy oraz skonsolidowany za II kwartał 2022 rok – 16 sierpnia 2022 roku;

 

– raport okresowy jednostkowy oraz skonsolidowany za III kwartał 2022 rok – 14 listopada 2022 roku;

 

 

 

– jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2021 rok – 28 lutego 2022 roku