Raport Bieżący nr 1/2024

Zarząd GAMEDUST S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2024.

 

 

 

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

 

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.

 

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024r. – 14 sierpnia 2024 r.

 

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.

 

– raport okresowy roczny za 2023 r. – 20 marca 2024 r.

 

 

 

Dodatkowo, Zarząd Emitenta informuje, iż w nawiązaniu do zobowiązania Spółki dotyczącego publikacji raportu rocznego za rok 2023 w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, tj. w dniu 20 marca 2024 roku Emitent, zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” nie będzie przekazywał raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku.

 

 

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.