Zarząd „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. podaje do
wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2011r. – 14 luty 2012 roku;

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2012r. – 15 maj 2012 roku;

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2012r. – 14 sierpień 2012 roku;

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2012 r. – 14 listopad 2012 roku.

Raport roczny:

– raport okresowy roczny za 2011 rok – 1 czerwca 2012 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe
przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”