Hydro Aluminium wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Alumetalu, po cenie 78,69 zł za papier – podało pośredniczące w wezwaniu Pekao Investment Banking.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec wzywającego jest Norsk Hydro ASA.

 

Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 26 maja, a zakończy 30 czerwca 2023 r. Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji to 5 lipca 2023 r.

 

W komunikacie prasowym podano, że Hydro oferuje 78,69 zł za każdą akcję Alumetalu, płatną w gotówce, co oznacza premię w wysokości 15 proc. wobec ceny oferowanej w pierwszym wezwaniu ogłoszonym przez Hydro w kwietniu 2022 r.

 

Ponadto, dotychczasowi akcjonariusze Alumetalu otrzymają pełną dywidendę z zysku netto za 2022 rok, tj. łącznie 13,82 zł na akcję, z czego 3,30 zł na akcję zostało już wypłacone jako dywidenda zaliczkowa 29 grudnia 2022 r., a 10,52 zł na akcję zostanie wypłacone 27 lipca 2023 r., tj. już po planowanym sfinalizowaniu przejęcia Alumetalu przez Hydro.

 

Jak podano w komunikacie, w związku z uzyskaniem 4 maja 2023 r. bezwarunkowej zgody Komisji Europejskiej na przejęcie kontroli nad spółką przez wzywającego, nabycie akcji w ramach wezwania nie jest zależne od spełnienia się warunków prawnych i nie wymaga uzyskania decyzji właściwych organów.

 

Wezwanie jest ogłaszane pod warunkiem m.in. złożenia zapisów na sprzedaż minimalnej liczby akcji, tj. uprawniających do 7.817.143 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących ok. 50 proc. ogólnej liczby głosów oraz podjęcia przez walne zgromadzenie uchwał w sprawie zmiany składu rady nadzorczej.

 

Hydro zawarło już porozumienie z dwoma członkami rady nadzorczej oraz wszystkimi członkami zarządu Alumetalu, posiadającymi łącznie około 39 proc. akcji spółki, którzy bezwarunkowo i nieodwołalnie zobowiązali się do złożenia zapisów na sprzedaż w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji po cenie wezwania.

 

Zamiarem wzywającego jest nabycie 100 proc. akcji spółki. W przypadku osiągnięcia progu co najmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów w wyniku wezwania, wzywający zamierza ogłosić przymusowy wykup akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych.

 

W kwietniu 2022 r. Norsk Hydro ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji Alumetalu, jednak wygasło ono w związku z przedłużonym badaniem kontroli koncentracji przez Komisję Europejską.

 

27 kwietnia 2023 r. Norsk Hydro ASA poinformował, że chce ponownie ogłosić wezwanie na akcje Alumetalu. Jak podawano, wezwanie zostanie ogłoszone na 100 proc. akcji spółki, po cenie 78,69 zł za akcję, co miało odpowiadać łącznej cenie nabycia w wysokości około 1,23 mld zł (około 267 mln euro).

 

Alumetal jest drugim co do wielkości producentem aluminiowych stopów odlewniczych w Europie o zdolnościach produkcyjnych wynoszących 275 tys. ton rocznie, posiadającym trzy zakłady w Polsce i jeden w Węgrzech. Firma sprzedaje swoje produkty głównie w Europie, a największą grupę jej klientów stanowią odbiorcy z sektora motoryzacyjnego. Alumetal ma również doświadczenie w przetwarzaniu złomu poużytkowego (PCS). (PAP Biznes)

 

doa/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl