Raport bieżący 38/2021

 

W nawiązaniu do raportu 3/2021 z dnia 9 marca 2021 roku, Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej “Spółka”) informuje, że w dniu 18 listopada 2021 roku “PKP Intercity” S.A. (dalej “Zamawiający”) odrzucił ofertę Konsorcjum POZBUD S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Mag-Train Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) złożoną w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie wraz z modernizacją i przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A.

Zarząd Spółki informuje, że Konsorcjum obecnie analizuje uzasadnienie decyzji Zamawiającego i na podstawie wyników analizy określi dalsze działania, w tym zasadność skorzystania z przysługującego Konsorcjum prawa do odwołania się od decyzji Zamawiającego w KIO.