Raport bieżący 17/2022

 

W nawiązaniu do raportu 30/2021 z dnia 22 września 2021 roku, 44/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku oraz 7/2022 z dnia 1 marca 2022 roku Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że w ramach prowadzonych przygotowań do realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu zakładu produkcyjnego ogniw i baterii litowo-jonowych oraz systemów magazynowania energii (dalej „Inwestycja”) w dniu 30 maja 2022 roku spółka zależna FARADISE S.A. zawarła z Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów (w ślad za umową zawartą w dniu 28 lutego 2022 roku) umowę przeniesienia własności nieruchomości z przeznaczeniem pod Inwestycję.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem transakcji, opublikowane zostały w raporcie bieżącym 7/2022.

Wartość zawartej umowy sprzedaży nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

O kolejnych, istotnych etapach realizacji Inwestycji, Spółka będzie informować w odrębnych raportach bieżących.