Raport bieżący z plikiem 16/2022

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. („Program”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

– w dniu 30 maja 2022 r. – 527 akcji własnych o łącznej wartości 25 231,00 zł, za średnią jednostkową cenę 47,88 zł, stanowiących łącznie 0,0033 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0030 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 31 maja 2022 r. – 276 akcji własnych o łącznej wartości 13 321,80 zł, za średnią jednostkową cenę 48,27 zł, stanowiących łącznie 0,0017 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0016 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 1 czerwca 2022 r. – 352 akcji własnych o łącznej wartości 17 163,80 zł, za średnią jednostkową cenę 48,76 zł, stanowiących łącznie 0,0022 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0020 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 2 czerwca 2022 r. – 338 akcji własnych o łącznej wartości 16 562,00 zł, za średnią jednostkową cenę 49,00 zł, stanowiących łącznie 0,0021 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0019 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 3 czerwca 2022 r. – 536 akcji własnych o łącznej wartości 26 264,00zł, za średnią jednostkową cenę 49,00 zł, stanowiących łącznie 0,0033 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0031 % w ogólnej liczbie głosów.

 

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

 

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 58 878 akcji własnych stanowiących 0,36 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,34 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

 

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

 

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 30.05-03.06.2022 r.

 

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl