Raport bieżący z plikiem 21/2022

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. („Program”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

 

– w dniu 20 czerwca 2022 r. – 453 akcji własnych o łącznej wartości 20 435,60 zł, za średnią jednostkową cenę 45,11 zł, stanowiących łącznie 0,0028 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0026 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 21 czerwca 2022 r. – 370 akcji własnych o łącznej wartości 16 906,00 zł, za średnią jednostkową cenę 45,69 zł, stanowiących łącznie 0,0023 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0021 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 22 czerwca 2022 r. – 439 akcji własnych o łącznej wartości 19 946,90 zł, za średnią jednostkową cenę 45,44 zł, stanowiących łącznie 0,0027 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0025 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 23 czerwca 2022 r. – 311 akcji własnych o łącznej wartości 14 190,50 zł, za średnią jednostkową cenę 45,63 zł, stanowiących łącznie 0,0019 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0018 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 24 czerwca 2022 r. – 346 akcji własnych o łącznej wartości 15 961,40 zł, za średnią jednostkową cenę 46,13 zł, stanowiących łącznie 0,0021 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0020 % w ogólnej liczbie głosów.

 

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

 

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 64 822 akcji własnych stanowiących 0,40 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,37 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

 

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

 

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 20-24.06.2022 r.

 

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl