Raport bieżący z plikiem 23/2022

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. („Program”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

– w dniu 4 lipca 2022 r. – 486 akcji własnych o łącznej wartości 22 328,80 zł, za średnią jednostkową cenę 45,94 zł, stanowiących łącznie 0,0030 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0028 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 5 lipca 2022 r. – 483 akcji własnych o łącznej wartości 22 218,00 zł, za średnią jednostkową cenę 46,00 zł, stanowiących łącznie 0,0030 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0028 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 6 lipca 2022 r. – 482 akcji własnych o łącznej wartości 22 105,60 zł, za średnią jednostkową cenę 45,86 zł, stanowiących łącznie 0,0030 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0028 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 7 lipca 2022 r. – 189 akcji własnych o łącznej wartości 8 259,30 zł, za średnią jednostkową cenę 43,70 zł, stanowiących łącznie 0,0012 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0011 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 8 lipca 2022 r. – 295 akcji własnych o łącznej wartości 12 862,00 zł, za średnią jednostkową cenę 43,60 zł, stanowiących łącznie 0,0018 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0017 % w ogólnej liczbie głosów.

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 68 921 akcji własnych stanowiących 0,43 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,39 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 4-8.07.2022 r.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl