Raport bieżący z plikiem 28/2022

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. („Program”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

 

– w dniu 25 lipca 2022 r. – 535 akcji własnych o łącznej wartości 20 893,50 zł, za średnią jednostkową cenę 39,05 zł, stanowiących łącznie 0,0033 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0031 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 26 lipca 2022 r. – 484 akcji własnych o łącznej wartości 18 298,00 zł, za średnią jednostkową cenę 37,81 zł, stanowiących łącznie 0,0030 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0028 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 27 lipca 2022 r. – 556 akcji własnych o łącznej wartości 20 582,00 zł, za średnią jednostkową cenę 37,02 zł, stanowiących łącznie 0,0034 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0032 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 28 lipca 2022 r. – 632 akcji własnych o łącznej wartości 23 458,35 zł, za średnią jednostkową cenę 37,12 zł, stanowiących łącznie 0,0039 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0036 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 29 lipca 2022 r. – 421 akcji własnych o łącznej wartości 15 597,00 zł, za średnią jednostkową cenę 37,05 zł, stanowiących łącznie 0,0026 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0024 % w ogólnej liczbie głosów.

 

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

 

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 75 951 akcji własnych stanowiących 0,47 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,43 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

 

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

 

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 25-29.07.2022 r.

 

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl