Raport bieżący z plikiem 30/2022

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. („Program”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

– w dniu 8 sierpnia 2022 r. – 743 akcji własnych o łącznej wartości 29 825,75 zł, za średnią jednostkową cenę 40,14 zł, stanowiących łącznie 0,0046 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0042 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 9 sierpnia 2022 r. – 757 akcji własnych o łącznej wartości 30 349,00 zł, za średnią jednostkową cenę 40,09 zł, stanowiących łącznie 0,0047 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0043% w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 10 sierpnia 2022 r. – 775 akcji własnych o łącznej wartości 30 358,30 zł, za średnią jednostkową cenę 39,17zł, stanowiących łącznie 0,0048 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0044 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 11 sierpnia 2022 r. – 637 akcji własnych o łącznej wartości 25 294,00 zł, za średnią jednostkową cenę 39,71 zł, stanowiących łącznie 0,0039 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0036 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 12 sierpnia 2022 r. – 756 akcji własnych o łącznej wartości 30 543,60 zł, za średnią jednostkową cenę 40,40 zł, stanowiących łącznie 0,0047 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0043 % w ogólnej liczbie głosów.

 

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

 

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 82 977 akcji własnych stanowiących 0,51 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,47 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

 

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

 

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 8-12.08.2022 r.

 

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl