Raport bieżący z plikiem 33/2022

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. („Program”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

– w dniu 26 września 2022 r. – 539 akcji własnych o łącznej wartości 20 771,90 zł, za średnią jednostkową cenę 38,54 zł, stanowiących łącznie 0,0033 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0031 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 27 września 2022 r. – 473 akcji własnych o łącznej wartości 18 351,10 zł, za średnią jednostkową cenę 38,80 zł, stanowiących łącznie 0,0029 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0027 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 28 września 2022 r. – 536 akcji własnych o łącznej wartości 21 210,10 zł, za średnią jednostkową cenę 39,57 zł, stanowiących łącznie 0,0033 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0031 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 29 września 2022 r. – 517 akcji własnych o łącznej wartości 19 299,15 zł, za średnią jednostkową cenę 37,33 zł, stanowiących łącznie 0,0032 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0030 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 30 września 2022 r. – 447 akcji własnych o łącznej wartości 16 920,95 zł, za średnią jednostkową cenę 37,85 zł, stanowiących łącznie 0,0028 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0026 % w ogólnej liczbie głosów.

 

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

 

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 86 920 akcji własnych stanowiących 0,54 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,50 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

 

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

 

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 26-30.09.2022 r.

 

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl