Raport bieżący z plikiem 34/2022

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. („Program”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

– w dniu 3 października 2022 r. – 527 akcji własnych o łącznej wartości 19 792,65 zł, za średnią jednostkową cenę 37,56 zł, stanowiących łącznie 0,0033 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0030 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 4 października 2022 r. – 245 akcji własnych o łącznej wartości 9 292,00 zł, za średnią jednostkową cenę 37,93 zł, stanowiących łącznie 0,0015 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0014 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 5 października 2022 r. – 547 akcji własnych o łącznej wartości 20 637,20 zł, za średnią jednostkową cenę 37,73 zł, stanowiących łącznie 0,0034 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0031 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 6 października 2022 r. – 303 akcji własnych o łącznej wartości 11 459,25 zł, za średnią jednostkową cenę 37,82 zł, stanowiących łącznie 0,0019 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0017 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 7 października 2022 r. – 368 akcji własnych o łącznej wartości 14 026,90 zł, za średnią jednostkową cenę 38,12 zł, stanowiących łącznie 0,0023 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0021 % w ogólnej liczbie głosów.

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 88 910 akcji własnych stanowiących 0,55 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,51 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 3-7.10.2022 r.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl