Raport bieżący z plikiem 35/2022

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. („Program”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

– w dniu 10 października 2022 r. – 478 akcji własnych o łącznej wartości 18 593,00 zł, za średnią jednostkową cenę 38,90 zł, stanowiących łącznie 0,0030 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0027 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 11 października 2022 r. – 177 akcji własnych o łącznej wartości 6 906,20 zł, za średnią jednostkową cenę 39,02 zł, stanowiących łącznie 0,0011 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0010 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 12 października 2022 r. – 657 akcji własnych o łącznej wartości 26 172,80 zł, za średnią jednostkową cenę 39,84 zł, stanowiących łącznie 0,0041 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0038 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 13 października 2022 r. – 770 akcji własnych o łącznej wartości 29 938,00 zł, za średnią jednostkową cenę 38,88 zł, stanowiących łącznie 0,0048 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0044 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 14 października 2022 r. – 52 akcji własnych o łącznej wartości 2 079,50 zł, za średnią jednostkową cenę 39,99 zł, stanowiących łącznie 0,0003 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0003 % w ogólnej liczbie głosów.

 

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

 

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 91 044 akcji własnych stanowiących 0,56 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,52 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

 

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

 

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 10-14.10.2022 r.

 

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl