Raport bieżący z plikiem 36/2022

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. („Program”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

– w dniu 17 października 2022 r. – 479 akcji własnych o łącznej wartości 19 316,90 zł, za średnią jednostkową cenę 40,33 zł, stanowiących łącznie 0,0030 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0027 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 18 października 2022 r. – 915 akcji własnych o łącznej wartości 39 131,40 zł, za średnią jednostkową cenę 42,77 zł, stanowiących łącznie 0,0057 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0052 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 19 października 2022 r. – 1044 akcji własnych o łącznej wartości 44 380,60 zł, za średnią jednostkową cenę 42,51 zł, stanowiących łącznie 0,0064 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0060 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 20 października 2022 r. – 1043 akcji własnych o łącznej wartości 44 526,10 zł, za średnią jednostkową cenę 42,69 zł, stanowiących łącznie 0,0064 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0060 % w ogólnej liczbie głosów,

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 94 525 akcji własnych stanowiących 0,58 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,54 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 17-20.10.2022 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że w okresie 21.10.2022 r. – 20.11.2022 r. skup akcji własnych nie będzie prowadzony przez Emitenta ze względu na okres zamknięty wynikający z zaplanowanej na dzień 20 listopada 2022 r. publikacji raportu okresowego.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl