Raport bieżący z plikiem 40/2022

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. („Program”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

– w dniu 28 listopada 2022 r. – 811 akcji własnych o łącznej wartości 37 338,50 zł, za średnią jednostkową cenę 46,04 zł, stanowiących łącznie 0,0050 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0046 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 29 listopada 2022 r. – 660 akcji własnych o łącznej wartości 30 803,60 zł, za średnią jednostkową cenę 46,67 zł, stanowiących łącznie 0,0041 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0038 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 30 listopada 2022 r. – 460 akcji własnych o łącznej wartości 21 528,70 zł, za średnią jednostkową cenę 46,80 zł, stanowiących łącznie 0,0028 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0026 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 1 grudnia 2022 r. – 595 akcji własnych o łącznej wartości 28 607,35 zł, za średnią jednostkową cenę 48,08 zł, stanowiących łącznie 0,0037 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0034 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 2 grudnia 2022 r. – 1184 akcji własnych o łącznej wartości 56 998,75 zł, za średnią jednostkową cenę 48,14 zł, stanowiących łącznie 0,0073 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0068 % w ogólnej liczbie głosów.

 

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

 

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 103 194 akcji własnych stanowiących 0,64 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,59 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

 

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

 

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 28.11-02.12.2022 r.

 

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl