Raport bieżący z plikiem 46/2022

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. („Program”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

 

– w dniu 12 grudnia 2022 r. – 1 103 akcji własnych o łącznej wartości 55 987,10 zł, za średnią jednostkową cenę 50,76 zł, stanowiących łącznie 0,0068 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0063 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 13 grudnia 2022 r. – 1 500 akcji własnych o łącznej wartości 76 430,00 zł, za średnią jednostkową cenę 50,95 zł, stanowiących łącznie 0,0093 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0086 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 14 grudnia 2022 r. – 1 480 akcji własnych o łącznej wartości 77 279,00 zł, za średnią jednostkową cenę 52,22 zł, stanowiących łącznie 0,0091 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0085 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 15 grudnia 2022 r. – 817 akcji własnych o łącznej wartości 42 048,10 zł, za średnią jednostkową cenę 51,47 zł, stanowiących łącznie 0,0050 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0047 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 16 grudnia 2022 r. – 1 700 akcji własnych o łącznej wartości 88 150,00 zł, za średnią jednostkową cenę 51,85 zł, stanowiących łącznie 0,0105 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0097 % w ogólnej liczbie głosów.

 

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

 

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 115 522 akcji własnych stanowiących 0,71 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,66 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

 

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

 

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 12-16.12.2022 r.

 

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl