Raport bieżący z plikiem 5/2023

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. oraz uchwałą nr 18/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 grudnia 2022 r. („Program”; o założeniach Programu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022), Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

– w dniu 16 stycznia 2023 r. – 1 004 akcji własnych o łącznej wartości 52 134,00 zł, za średnią jednostkową cenę 51,93 zł, stanowiących łącznie 0,0062 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0057 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 17 stycznia 2023 r. – 1 415 akcji własnych o łącznej wartości 73 301,50 zł, za średnią jednostkową cenę 51,80 zł, stanowiących łącznie 0,0087 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0081 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 18 stycznia 2023 r. – 1 288 akcji własnych o łącznej wartości 66 032,00 zł, za średnią jednostkową cenę 51,27 zł, stanowiących łącznie 0,0080 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0074 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 19 stycznia 2023 r. – 1 297 akcji własnych o łącznej wartości 66 046,40 zł, za średnią jednostkową cenę 50,92 zł, stanowiących łącznie 0,0080 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0074 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 20 stycznia 2023 r. – 1 283 akcji własnych o łącznej wartości 64 119,30 zł, za średnią jednostkową cenę 49,98 zł, stanowiących łącznie 0,0079 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0073 % w ogólnej liczbie głosów.

 

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

 

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 138 708 akcji własnych stanowiących 0,86% % kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,79 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

 

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

 

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 16-20.01.2023 r.

 

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl