Raport bieżący z plikiem 8/2023

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. oraz uchwałą nr 18/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 grudnia 2022 r. („Program”; o założeniach Programu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022), Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

– w dniu 30 stycznia 2023 r. – 705 akcji własnych o łącznej wartości 35 785,40 zł, za średnią jednostkową cenę 50,76 zł, stanowiących łącznie 0,0044 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0040 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 31 stycznia 2023 r. – 581 akcji własnych o łącznej wartości 29 603,10 zł, za średnią jednostkową cenę 50,95 zł, stanowiących łącznie 0,0036 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0033 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 1 lutego 2023 r. – 646 akcji własnych o łącznej wartości 32 984,60 zł, za średnią jednostkową cenę 51,06zł, stanowiących łącznie 0,0040 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0037 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 2 lutego 2023 r. – 820 akcji własnych o łącznej wartości 42 843,00 zł, za średnią jednostkową cenę 52,25zł, stanowiących łącznie 0,0051 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0047 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 3 lutego 2023 r. – 513 akcji własnych o łącznej wartości 27 102,60 zł, za średnią jednostkową cenę 52,83zł, stanowiących łącznie 0,0032 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0029 % w ogólnej liczbie głosów.

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 146 889 akcje własne stanowiące 0,91 % kapitału zakładowego Emitenta i dające 0,84 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniu 30.01. – 03.02.2023 r.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl