Raport bieżący z plikiem 35/2023

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. oraz uchwałą nr 18/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 grudnia 2022 r. („Program”; o założeniach Programu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022), Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

– w dniu 4 września 2023 r. – 2 870 akcji własnych o łącznej wartości 195 102,00 zł, za średnią jednostkową cenę 67,98 zł, stanowiących łącznie 0,0177 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0164 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 5 września 2023 r. – 2 824 akcji własnych o łącznej wartości 190 172,80 zł, za średnią jednostkową cenę 67,34 zł, stanowiących łącznie 0,0174 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0161 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 6 września 2023 r. – 2 849 akcji własnych o łącznej wartości 189 408,00 zł, za średnią jednostkową cenę 66,48 zł, stanowiących łącznie 0,0176 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0163 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 7 września 2023 r. – 2 787 akcji własnych o łącznej wartości 184 256,20 zł, za średnią jednostkową cenę 66,11 zł, stanowiących łącznie 0,0172 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0159 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 8 września 2023 r. – 2 400 akcji własnych o łącznej wartości 159 000,00 zł, za średnią jednostkową cenę 66,25 zł, stanowiących łącznie 0,0148 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0137 % w ogólnej liczbie głosów.

 

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

 

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 293 355 akcji własnych stanowiących 1,81 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 1,68 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

 

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

 

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 04-08.09.2023 r.

 

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl