Raport bieżący z plikiem 36/2023

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. oraz uchwałą nr 18/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 grudnia 2022 r. („Program”; o założeniach Programu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022), Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

– w dniu 11 września 2023 r. – 2 886 akcji własnych o łącznej wartości 195 946,40 zł, za średnią jednostkową cenę 67,90 zł, stanowiących łącznie 0,0178 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0165 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 12 września 2023 r. – 2 377 akcji własnych o łącznej wartości 161 636,00 zł, za średnią jednostkową cenę 68,00 zł, stanowiących łącznie 0,0147 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0136 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 13 września 2023 r. – 1 662 akcji własnych o łącznej wartości 113 619,20 zł, za średnią jednostkową cenę 68,36 zł, stanowiących łącznie 0,0103 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,095 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 14 września 2023 r. – 2 850 akcji własnych o łącznej wartości 193 800,00 zł, za średnią jednostkową cenę 68,00 zł, stanowiących łącznie 0,0176 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0163 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 15 września 2023 r. – 2 378 akcji własnych o łącznej wartości 158 695,20 zł, za średnią jednostkową cenę 66,73 zł, stanowiących łącznie 0,0147 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0136 % w ogólnej liczbie głosów,

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 305 508 akcji własnych stanowiących 1,89 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 1,75 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 11-15.09.2023 r.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl