Raport bieżący z plikiem 38/2023

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. oraz uchwałą nr 18/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 grudnia 2022 r. („Program”; o założeniach Programu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022), Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

– w dniu 25 września 2023 r. – 1 849 akcji własnych o łącznej wartości 125 954,60 zł, za średnią jednostkową cenę 68,12 zł, stanowiących łącznie 0,0114 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0106 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 26 września 2023 r. – 2 019 akcji własnych o łącznej wartości 137 131,80 zł, za średnią jednostkową cenę 67,92 zł, stanowiących łącznie 0,0125 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0115 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 27 września 2023 r. – 1 657 akcji własnych o łącznej wartości 108 990,60 zł, za średnią jednostkową cenę 65,78 zł, stanowiących łącznie 0,0102 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0095 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 28 września 2023 r. – 1 606 akcji własnych o łącznej wartości 102 907,60 zł, za średnią jednostkową cenę 64,08 zł, stanowiących łącznie 0,0099 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0092 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 29 września 2023 r. – 1 562 akcji własnych o łącznej wartości 97 248,60 zł, za średnią jednostkową cenę 62,26 zł, stanowiących łącznie 0,0096 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0089 % w ogólnej liczbie głosów.

 

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

 

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 324 536 akcji własnych stanowiących 2,00 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 1,85 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

 

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

 

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 25-29.09.2023 r.

 

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl