Raport bieżący z plikiem 39/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. oraz uchwałą nr 18/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 grudnia 2022 r. („Program”; o założeniach Programu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022), Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

– w dniu 2 października 2023 r. – 1 536 akcji własnych o łącznej wartości 94 792,00 zł, za średnią jednostkową cenę 61,71 zł, stanowiących łącznie 0,0095 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0088 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 3 października 2023 r. – 1 470 akcji własnych o łącznej wartości 89 196,00 zł, za średnią jednostkową cenę 60,68 zł, stanowiących łącznie 0,0091 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,084 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 4 października 2023 r. – 1 449 akcji własnych o łącznej wartości 88 294,00 zł, za średnią jednostkową cenę 60,93 zł, stanowiących łącznie 0,0090 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0083 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 5 października 2023 r. – 747 akcji własnych o łącznej wartości 47 259,40 zł, za średnią jednostkową cenę 63,27 zł, stanowiących łącznie 0,0046 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0043 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 6 października 2023 r. – 1 375 akcji własnych o łącznej wartości 89 046,80 zł, za średnią jednostkową cenę 64,76 zł, stanowiących łącznie 0,0085 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0079 % w ogólnej liczbie głosów,

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 331 113 akcji własnych stanowiących 2,05 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 1,89 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 02-06.10.2023 r.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl