Raport bieżący z plikiem 40/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. oraz uchwałą nr 18/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 grudnia 2022 r. („Program”; o założeniach Programu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022), Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

– w dniu 9 października 2023 r. – 698 akcji własnych o łącznej wartości 44 928,00 zł, za średnią jednostkową cenę 64,37 zł, stanowiących łącznie 0,0043 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0040 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 10 października 2023 r. – 1 215 akcji własnych o łącznej wartości 78 837,80 zł, za średnią jednostkową cenę 64,89 zł, stanowiących łącznie 0,0075 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0069 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 11 października 2023 r. – 1 180 akcji własnych o łącznej wartości 76 743,60 zł, za średnią jednostkową cenę 65,04 zł, stanowiących łącznie 0,0073 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0067 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 12 października 2023 r. – 1 042 akcji własnych o łącznej wartości 69 870,00 zł, za średnią jednostkową cenę 67,05 zł, stanowiących łącznie 0,0064 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0060 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 13 października 2023 r. – 1 079 akcji własnych o łącznej wartości 72 660,40 zł, za średnią jednostkową cenę 67,34 zł, stanowiących łącznie 0,0067 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0062 % w ogólnej liczbie głosów.

 

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

 

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 336 327 akcji własnych stanowiących 2,08 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 1,92 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

 

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

 

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 9-13.10.2023 r.

 

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl