Raport bieżący z plikiem 41/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. oraz uchwałą nr 18/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 grudnia 2022 r. („Program”; o założeniach Programu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022), Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

– w dniu 16 października 2023 r. – 846 akcji własnych o łącznej wartości 55 617,00 zł, za średnią jednostkową cenę 65,74 zł, stanowiących łącznie 0,0052 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0048 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 17 października 2023 r. – 1 074 akcji własnych o łącznej wartości 71 759,80 zł, za średnią jednostkową cenę 66,82 zł, stanowiących łącznie 0,0066 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,061 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 18 października 2023 r. – 754 akcji własnych o łącznej wartości 50 899,60 zł, za średnią jednostkową cenę 67,51 zł, stanowiących łącznie 0,0047 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0043 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 19 października 2023 r. – 1 048 akcji własnych o łącznej wartości 70 864,00 zł, za średnią jednostkową cenę 67,62 zł, stanowiących łącznie 0,0065 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0060 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 20 października 2023 r. – 1 110 akcji własnych o łącznej wartości 74 796,00 zł, za średnią jednostkową cenę 67,38 zł, stanowiących łącznie 0,0069 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0063 % w ogólnej liczbie głosów,

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 341 159 akcji własnych stanowiących 2,11 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 1,95 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 16-20.10.2023 r.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl