Raport bieżący z plikiem 45/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. oraz uchwałą nr 18/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 grudnia 2022 r. („Program”; o założeniach Programu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022), Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

– w dniu 6 listopada 2023 r. – 1 019 akcji własnych o łącznej wartości 67 575,60 zł, za średnią jednostkową cenę 66,32 zł, stanowiących łącznie 0,0063 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0058 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 7 listopada 2023 r. – 1 013 akcji własnych o łącznej wartości 65 775,60 zł, za średnią jednostkową cenę 64,93 zł, stanowiących łącznie 0,0063 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0058 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 8 listopada 2023 r. – 1 034 akcji własnych o łącznej wartości 67 579,60 zł, za średnią jednostkową cenę 65,36 zł, stanowiących łącznie 0,0064 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0059 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 9 listopada 2023 r. – 934 akcji własnych o łącznej wartości 61 446,40 zł, za średnią jednostkową cenę 65,79 zł, stanowiących łącznie 0,0058 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0053 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 10 listopada 2023 r. – 1 020 akcji własnych o łącznej wartości 67 115,00 zł, za średnią jednostkową cenę 65,80 zł, stanowiących łącznie 0,0063 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0058 % w ogólnej liczbie głosów.

 

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

 

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 355 615 akcji własnych stanowiących 2,20 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 2,03 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

 

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

 

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 6-10.11.2023 r.

 

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

 

 

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl