Raport bieżący z plikiem 11/2022

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. („Program”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

– w dniu 11 kwietnia 2022 r. – 300 akcji własnych o łącznej wartości 14 375,60 zł, za średnią jednostkową cenę 47,92 zł, stanowiących łącznie 0,0019 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0017 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 12 kwietnia 2022 r. – 500 akcji własnych o łącznej wartości 23 520,00 zł, za średnią jednostkową cenę 47,04 zł, stanowiących łącznie 0,0031 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0029 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 13 kwietnia 2022 r. – 267 akcji własnych o łącznej wartości 12 531,90 zł, za średnią jednostkową cenę 46,94 zł, stanowiących łącznie 0,0016 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0015 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 14 kwietnia 2022 r. – 105 akcji własnych o łącznej wartości 4 956,00 zł, za średnią jednostkową cenę 47,20 zł, stanowiących łącznie 0,0006 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0006 % w ogólnej liczbie głosów,

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 54 276 akcji własnych stanowiących 0,34 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,31 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 11-14.04.2022 r.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl