Raport bieżący 28/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego 14/2023 z dnia 12.06.2023r. oraz 20/2023 z dnia 30.06.2023r., Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał potwierdzenie złożenia w dniu 12.10.2023r. podpisów przez spółkę Tatravagónka Poprad s.r.o. z siedzibą w Popradzie (dalej „Tatravagónka”) pod umową sprzedaży akcji spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Paterek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Paterku (dalej „ZNTK Paterek”). Na mocy przedmiotowej umowy, Spółka zbywa na rzecz Tatravagónka 560.000 akcji serii B ZNTK Paterek po cenie zakupu, tj. za kwotę 1 mln EUR, a przeniesienie własności akcji nastąpi wraz z rejestracją przedmiotowej czynności w rejestrze akcjonariuszy. Spółka informuje również, że pomimo aktualnej sytuacji związanej z odstąpieniem przez Emitenta od umów zawartych w dniu 10.09.21r. z PKP Intercity S.A. (raport bieżący 23/2023 z dn. 24.07.2023r.), rozmowy o współpracy z Tatravagónka w ramach ZNTK Paterek będą kontynuowane.